جمعه 26 مرداد 1397 - 05 ذو الحجة 1439
 منوی اصلی
 
  اعضای هیات علمی همكار
ردیف نام و نام خانوادگی
1 دکتر افشین قلعه گلاب
2 دکتر فریبرز اکبرزاده
3 دکتر فاطمه رنجبر
4 دکتر مریم برادران بی نظیر
5 دکتر عبدالرضا شقاقی
6 دکتر راحله سلطانی
7 دکتر مسلم نجفی
8 دکتر میر علی اعتراف اسکویی
9 دکتر سکینه حاج ابراهیمی
10 دکتر علی جنتی
11 دکتر مرتضی قوجازاده
12 دکتر ایدین سهرابی
13 دکتر محمد اصغری جعفر آبادی
14 دکتر حسین پور فیضی