دوشنبه 31 ارديبهشت 1397 -
 
 
  آزمونهای بین المللی

 

در راستای برنامه های معاونت محترم آموزشی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و توسعه آموزش مجازی مبنی بر ایجاد امکان برگزاری آزمونهای الکترونیکی بین المللی در تعدادی از دانشگاههای علوم پزشکی کشور ، پس از بازدید کارشناسان محترم دانشگاه علوم پزشکی مجازی کشور از دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، این دانشگاه با احراز شرایط  ، به عنوان یکی از چهار مرکز برگزاری آزمونهای الکترونیکی بین المللی انتخاب گردید. در همین راستا کارشناسان مرکز با کمک و حمایتهای بی دریغ مسئولین دانشگاه زیرساختهای موردنیاز برای راه اندازی سالن آزمونهای الکترونیکی را بررسی و نسبت به تجهیز آن اقدام نمودند و سالن آزمون در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی آماده بهره‌بردای شد.

 

علاقمندان جهت ثبت نام می توانند به آدرس زیر مراجعه نمایند.

 

http://register.vums.ac.ir

محل آزمون: تبریز - خیابان دانشگاه روبروی بیمارستان شهید مدنی - سالن بزرگ مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
            شماره تماس: 33362700 داخلی 282 -283-300