برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی Education Development Center

فهرست اصلی
تاریخ : دوشنبه 10 خرداد 1400
کد 700

برگزاری جلسه ارزشیابی اجرای کوریکولوم دوره ارشد

برگزاری جلسه ارزشیابی اجرای کوریکولوم دوره ارشد
جلسه ارزشیابی اجرای کوریکولوم دوره ارشد با حضور آقای دکتر فرنام مدیر مرکز و آقای پورعباس معاون مرکز و خانم دکتر جبارزاده مسئول واحد برنامه ریزی درسی و با حضور مسئولین EDO های دانشکده ها و کارشناسان آموزشی دانشکده ها روز سه شنبه مورخه 8/3/1400 در محل سالن همایش مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برگزارشد، ودر مورد اجرا و چگونگی ارزشیابی  دوره ارشد تصمیماتی اتخاذ گردید.