برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی Education Development Center

فهرست اصلی
تاریخ : شنبه 21 ارديبهشت 1398
کد 563

انتخاب دو نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در کمیته دانشجویی توسعه آموزش پزشکی کشور

دو نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز به عنوان اعضای اصلی کمیته دانشجوئی توسعه آموزش علوم پزشکی کشور انتخاب شدند
در جریان برگزاری بیستمن همایش کشوری آموزش پزشکی و تشکیل مجمع عمومی کمیته مرکزی توسعه آموزش علوم پزشکی که به منظور انتخاب اعضای این کمیته تشکیل گردید معرفی شدگان دانشگاه علوم پزشکی تبریز تایید صلاحیت شده و به عنوان اعضای اصلی کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی کشور برگزیده شدند. آقای دکتر حسن امینی  رزیدنت جراحی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و عضو سابق دفتر استعدادهای درخشان و از دانشجویان المپیادی سابق دانشگاه و دارای ثبت اختراع بین المللی و خانم سعیده فرشباف  دانشجوی سال ششم پزشکی عمومی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و عضو دفتر استعدادهای درخشان و عضو بنیاد علمی نخبگان کشور و از دانشجویان المپیادی دانشگاه دو دانشجوی معرفی شده به مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بودند در این مجمع پس از احراز صلاحیت برابر مفاد اساسنامه کمیته با رأی حاضرین در مجمع عمومی به عنوان اعضای اصلی کمیته مرکزی توسعه آموزش علوم پزشکی کشور انتخاب شدند. کمیته دانشجوئی توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ضمن تبریک انتخاب دانشجویان این دانشگاه به عنوان اعضای اصلی کمیته مرکزی به ایشان و خانواده‌های آنان و کلیه دانشجویان دانشگاه موفقیت روزافزون و پیروزی در کلیه مراحل زندگی را آرزو نموده و امیدوار است در انجام وظایف محوله موفق و مؤید باشند.