برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی Education Development Center

فهرست اصلی
تاریخ : پنجشنبه 11 آذر 1395
کد 433
روز سه شنبه 9/9/95 ...

1-     برگزاری جلسه توجیهی منتخبین جوائز بنیاد ملی نخبگان

2-     جلسه توجیهی نحوه انتخاب حائزین شرایط جوائز بنیاد ملی نخبگان روز سه شنبه 9/9/95

در ساعت 14 بعد ظهر در محل دفتر معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز با حضور دانشجویان منتخب ، معاونت محترم آموزشی ، معاونت پژوهشی ومسئولین بنیاد ملی نخبگان استان ودفتر استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی تبریز تشکیل وضمن بحث وتبادل نظر در خصوص نحوه فعالیت دانشجویان وشیوه امتیاز بندی ، جوائز راتبه تحصیلی بین دانشجویان توضیح گردید.


  • نوشته شده
  • در پنجشنبه 11 آذر 1395