سه شنبه 29 بهمن 1398 - 23 جمادى الثانية 1441
  دورنمای گروه اخلاق حرفه ای

دورنما :

گروه اخلاق حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی تبریز در تلاش است که حداقل در یک دوره 5 ساله به عنوان یکی از گروههای آموزشی و پژوهشی پیشرو در سطح دانشگاههای علوم پزشکی کشور مطرح شود .