جمعه 26 مرداد 1397 - 05 ذو الحجة 1439
  طرحهای پژوهش در آموزش

تاریخ اتمام

تاریخ شروع

به پایان  رسیده مصوب 

جاری  مصوب

عنوان انگلیسی

عنوان فارسی

مجری

کد طرح

30/2/88

30/2/87

 

 

 

 

*

 

nursing students

perceptions regarding their  educational  environment  in medical-Surgical wards in  Tabriz  University of  Medical Sciences: Comparisons between expected environment and actual environment

اداراكات دانشجويان پرستاري از محيط آموزش باليني در بخشهاي داخلي-جراحي

آزاد رحماني

101

28/4/89

22/2/88

 

 

 

 

*

 

Studying of Effects of training and integration of text-based medical ethics, knowledge, ideas and decision making ability of the entering class of 2008 Tabriz University of medical Sciences

بررسی تاثیر آموزش ادغام شده و مبتنی بر متن اخلاق پزشکی بر دانسته ها، نظرات و توانائی تصمیم گیری دانشجویان ورودی 87 د.ع. پ. ت

جعفر خامنه

102

15/11/88

15/11/87

 

 

 

*

 

The study of correspondence between classical university education and performance of radiology technologists

بررسی تاثیر آموزشهای کلاسیک دانشگاهی بر روی عملکرد بالینی تکنولوژیستهای رادیولوژی

علیرضا فرج الهی

103

26/4/87

26/9/87

 

 

 

*

 

Codification of educational ranking criteria’s  and indexes of  educational departments in medical faculty

تدوین برنامه نرم افزاری شاخصهای رتبه بندی عملکرد آموزشی گروههای آموزشی دانشکده پزشکی

رضا غفاری

104

 

 

 

 

 

*

 

Comparative study of Implant Course in Residency curriculum in the Iranian Dental School

بررسي مقايسه اي برنامه درسي ايمپلنتهاي دنداني در دوره هاي تخصصي دانشكده هاي دندانپزشكي ايران

رضا پور عباس

105

9/6/90

9/6/88

 

 

 

 

*

Integration of medical leadership and management into the undergraduate general medicine curriculum  of  Tabriz  University of  Medical Sciences  and health Services

ادغام مدیریت و رهبری آموزشی در کوریکلوم پزشکی عمومی– فاز اول نیاز سنجی

 

مهستی علیزاده

106

15/4/88

15/4/87

 

 

*

 

nursing postgraduate and related options :a qualitative  study

چالشهاي تحصيلات تكميلي در پرستاري يك مطالعه - اقدام پژوهي

لیلا وليزاده

107

22/1/90

22/2/88

 

 

 

 

*

Fazy evaluation  lessons on base level of complexity, spiritual  matters and learning potential in students

تعيين الگوي فازي ارزشيابي دروس بر اساس ضريب سختي درس، روحيات و توانايي فهم درس پاسخگويان

عبدالرسول صفائيان

108

25/8/88

25/25/87

 

 

*

 

Design of virtual laboratory of quantitive  analysis of cation

طراحی ، اجراء و ارزشیابی آزمایشگاه مجازی آموزشی کاتیون شناسی

ابوالقاسم جویبان

109

18/1/88

18/8/87

 

 

 

 

*

Survey and Compare plans and methods of students oriented education  of  different universities in  Tabriz  University of  Medical Sciences

مقايسه برنامه ها و شيوه هاي اجراي آموزش درعرصه هاي آموزش در جامعه در دانشكده هاي مختلف

 

ابوالقاسم اميني

110

 

 

 

 

 

*

 

Analysis of Clinical Group Morning Report Sessions Quality- Medical Faculty, Tabriz University according to Residents

تحليل وضعيت برگزاري جلسات گزارش صبحگاهي گروههاي آموزشي باليني دانشكده پزشكي تبريز از ديدگاه دستياران

سعیده غفاريفر

111

1/2/91

1/7/90

 

 

 

*

Ambulatory Care Situation Analysis in Imam Reza Education and Treatment Center - Tabriz

تحليل وضعيت آموزش درمانگاهي در مركز آموزشي درماني امام رضا – تبريز

سعیده غفاريفر

112

8/6/90

23/11/89

 

 

 

 

 

 

*

Implementing a new curriculum based on early exposure of medical students in basic science level In the course of the Parasitology Laboratory of Clinical Parasitology and assessment of students

اجرای برنامه آموزشی جدید بر اساس مواجهه زودهنگام دانشجویان پزشکی در مقطع علوم پایه در درس انگل شناسی  با عرصه آزمایشگاه بالینی انگل شناسی و ارزیابی آن از دیدگاه دانشجویان

عباس شهبازی

113

1/5/89

1/9/88

 

 

*

 

The Establishment of Hospital Pharmacy Internship for Pharmacy Students

طراحی، اجرا و ارزشیابی کاراموزی عرصه بیمارستانی دانشجویان داروسازی

سیمین عذار مشایخی

115

10/4/89

10/9/88

 

 

*

 

Assessment of commitment to medical professionalism principles among internal medicine residents in Tabriz University of Medical Sciences

ارزیابی میزان پایبندی دستیاران گروه اخلی دانشگاه علوم پزشکی تبریز به اصول تعهد حرفه ای پزشکی

محمد حسین صومی

116

30/10/89

30/8/88

 

 

*

 

Evaluation of current status of outpatient education and its improvement proposal in Madani heart center

بررسی وضعیت موجود و بهینه سازی آموزش درمانگاهی در مرکز قلب شهید مدنی تبریز

فریبرز اکبرزاده

117

28/10/89

28/4/89

 

 

*

 

Design and implementation of a virtual laboratory in statistics

طراحی و اجرای آزمایشگاه مجازی آمار حیاتی

سیاوش دستمالچی

118

4/7/89

1/8/88

 

 

 

*

 

Planning and performing of evidence base medicine (EBM) journal club methods in department of neurosurgery, Tabriz university of medical sciences

تدوین و اجرای روش مبتنی بر شواهد

ژورنال کلاب در بخش جراحی مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشکی تبریز

غفار شکوهی

119

 

 

 

 

 

*

 

The performance of student counseling system in faculty of pharmacy ,Tabriz university of medical sciences and investigation of students and academic members attitudes toward it

بررسی نگرش اساتید و دانشجویان نسبت به مشاوره و راهنمایی تحصیلی در دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

پروین ذاکری میلانی

121

3/3/91

3/3/90

 

 

 

 

 

 

 

*

 

The socialization of nursing students to caring ,Tabriz and Urmia University of Medical Sciences

وضعیت اجتماعی شدن نسبت به امر مراقبت در دانشجویان پرستاری دانشکده های پرستاری –مامایی تبریز و ارومیه،1388

وحیده زمان زاده

122

21/10/90

21/11/89

 

 

 

*

 

An Investigation into Radiation Protection acknowledgment and Editing Recommendation at the medical Radiation center of Tabriz University of medical Sciences

ارزیابی دانش حفاظت در برابر پرتوها در کارکنان شاغل در مراکز پرتو پزشکی و تدوین دستورالعمل اجرایی حفاظت پرتوی

پریناز محنتی

123

2/10/89

8/4/89

 

 

 

 

 

 

*

 

Survey the effect of case –based study on the promotion of learning levels (cognitive and phychomotor)of pharmacy student of Tabriz in the primary training of cancer chemotherapy drugs at hospital pharmacy 2009

بررسی تاثیر روش آموزش بر پایه بالینی ( (case-based studyدر کارآموزی مقدماتی داروخانه بیمارستانی داروهای شیمی درمانی سرطان برروی ارتقا سطح حیطه های یادگیری (دانش و رفتار) دانشجویان سال آخر دکتری داروسازی تبریز در سال 1388

محمد چرخ پور

124

23/5/90

23/11/89

 

 

 

*

 

 

Anatomical indicators of learning compared to oral radiographs of both traditional and nontraditional methods (the methods of learning and teaching by computer

مقایسه یادگیری شاخصهای آناتومیک رادیوگرافیهای خارج دهانی به دو روش سنتی و غیر سنتی (به روش یادگیری بوسیله کامپیوتر و تدریس

تهمینه رازی

125

23/10/90

23/11/89

*

 

The evaluation of E-learning effect combine with traditional education in dental Students orthodontic skills progress

بررسی تاثیر آموزش الکترونیک (E-learning )توام با آموزش سنتی در ارتقا مهارت عملی ارتودنسی دانشجویان دندانپزشکی

مژگان کچویی

127

23/11/90

23/11/89

*

 

Effect of peer education on practical skills training of dental students in restorative preclinic

تاثیر آموزش گروه همتایان بر یادگیری مهارت عملی دانشجویان دندانپزشکی در پری کلینیک  ترمیمی

سودابه کیمیایی

128

3/3/91

3/3/90

*

 

Design, Performance and Assessment of multimedia educational package of applied anatomy

طراحی، اجرا و ارزشیابی بسته های آموزشی چندرسانه ای آناتومی کاربردی

محمدعلی اوچی

129

2/7/91

5/2/90

*

 

Course plan standardization, projection and implementation of objective structured field examination (OSFE) for pharmacy training course

استاندارد سازی برنامه آموزشی و طراحی و اجرای آزمون ساختاریافته عینی در عرصه (OSFE) در کارآموزی داروخانه دانشجویان رشته داروسازی

مسلم نجفی

130

25/12/90

25/6/90

*

 

Study of morning quality in Sina and Emamreza hospital infection wards in point of students, residents and attends during next six month of 1389

بررسی کیفیت گزارشات صبحگاهی در بخش عفونی از دیدگاه اساتید، رزیدنتها و دانشجویان در شش ماهه دوم سال 1389

پرویز صالحی

131

30/11/91

1/8/90

 

*

Efficiency of practical physical modalities administration teaching on physical medicine and rehabilitation residents ordering skills in year 1390

 

تاثیر آموزش بکارگیری مدالیته­های فیزیکی عملی بر نحوه دستور نویسی دستیاران طب فیزیکی و توانبخشی در سال 1390

بیتا افتخارالسادات

132

1/8/90

2/5/90

 

*

studying the status of implementation of basic standards adopted by the School of Medicine in Tabriz

بررسی وضعیت موجود پیاده سازی استانداردهای پایه مصوب دوره پزشکی در دانشکده پزشکی تبریز

مهناز صادقی

133

3/5/91

3/3/90

 

*

Nurse Educators Perception of Nursing Knowledge Transfer on Personal and Organizational Level ,Iran University of Medical Science 2009-2010

درک مدرسان پرستاری از انتقال دانش پرستاریدر سطح فردی و سازمانی دانشگاه های علوم پزشکی کشور 1389-1388

لیلا ولی زاده

134

 

 

 

*

Efficiency of  specific program of stress management in medical educator students, adaptability and quality of learning

بررسی کارایی برنامه تطبیق داده شده(آموزش کنترل استرس در یادگیری از دیدگاه کارآموزان) پزشکی

سپیده هریزچی

136

 

 

 

*

The evaluation of education by residents for decreasing preoperative anxiety of children (8-10 years old anesthesia candidates) from the perspectives of residents, parents and children.

بررسی  تاثیر آموزش بوسیله رزیدنت ها در کاهش اضطراب کودکان 8-10 ساله کاندیدای بیهوشی از دیدگاه کودکان، والدین و رزیدنتها

جعفر صادق تبریزی

137

 

 

 

*

Comparison multiple choice test to improve the quality of internal discipline, surgery, women and children in Tabriz, before and after the transfer of these tests to

مقایسه کیفیت آزمون های چند گزینه ای ارتقاء رشته های داخلی ، جراحی ، زنان و کودکان دانشگاه علوم پزشکی تبریز، قبل و بعد از واگذاری برگزاری این آزمون ها به دانشگاه

محمد برزگر

138

 

 

 

*

A mixed method (Quantitative & Qualitative) study of the degree of adherence to the Iranian patient rights charter in the ambulatory centers of Tabriz University of Medical Sciences

مطالعه تلفیقی(کمی و کیفی) موارد رعایت یا عدم رعایت منشور حقوق بیمار در مراکز سرپایی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

ابوالقاسم امینی

139

10/2/90

10/4/89

 

*

Survey of professional skill among medical residents of  Tabriz University of Medical Sciences for breaking bad news

بررسی آگاهی و نظرات دستیاران بالینی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در مورد خبر بد

باقرمطلوبی

140

 

 

 

*

A qualitative study on patient- oriented decision making among specialist physicians in Tabriz-2011

مطالعه کیفی تجربیات مربوط به بیمار محوری و تصمیم گیری مشارکتی در پزشکان متخصص شهر تبریز - 1390

مهستی علیزاده

141

30/2/91

1/9/90

 

*

The comparison of sleep quality students failure whit students success

مقایسه کیفیت خواب و سبکهای هویت دانشجویان مشروط با غیر مشروط

یوسف خنیا

142

 

 

 

*

Evaluation of role of comprehensive model of reflection  on clinical learning of medical students in pediatric ward of Tabriz University of Medical Sciences

ارزیابی نقش الگوی جامع بازاندیشی در یادگیری بالینی دانشجویان پزشکی در بخش اطفال دانشگاه علوم پزشکی تبریز

نعمت بیلان

144

 

 

 

*

The stressing factors in clinical education: The viewpoints of medical students in Tabriz University of Medical Sciences

تعیین عوامل تنش بالینی از دیدگاه کارآموزان و کارورزان دانشگاه علوم پزشکی تبریز

علی فخاری

145

 

 

 

*

survey the perspectives of medicine professors and students about potential effects of proposed peer assisted learning and required circumstance to implement it, 1389

"بررسی دیدگاه اساتید و دانشجویان رشته ی پزشکی در خصوص اثرات بالقوه ی سیستم آموزشی یادگیری مبتنی بر آموزش همتایان(PAL ) پیشنهادی و شرایط لازم جهت اجرای آن، دیماه 1389"

مهستی علیزاده

146

27/7/89

27/11/88

*

 

Issues and challenges in the education of Pharmacy Practice Experience and Pharmacy Practice Internship

چالش ها و راهکارهای  آموزش دردروس کار آموزی و کارورزی در عرصه داروخانه

نسرین مالکی

147

26/4/88

26/9/87

 

*

Comparative study of theory and lab work in different departments of basic sciences of medical faculty  of Tabriz University of Medical Sciences

مقایسه تاثیر نحوه اجرای دروس عملی در بخشهای مختلف  علوم پایه دانشکده پزشکی تبریز بر نمرات دانشجویان

لیلا روشنگر

149

30/2/91

1/9/90

 

*

Design, Formulation and evaluation of educational content for course of Evaluation of student achievement

 

طراحی، تدوین و ارزیابی محتوای آموزش الکترونیکی برای درس ارزيابي پیشرفت تحصیلی دانشجویان

فریبا سالک رنجبرزاده

150

26/4/88

26/9/87

*

 

Effectiveness of  Social Medicine  departments educational programs  in view  of   Medical doctors that working in the health fields in east Azaarbayjan

بررسي اثربخشي برنامه هاي آموزشي گروههاي آموزش پزشكي اجتماعي دانشكده پزشكي

ابوالقاسم اميني

151

 

21/10/87

*

 

Surveys of Relationship between health course scores in medical faculty and routine  professional practice evaluation environment and the job satisfaction scores of general practitioners and their satisfaction in Tabriz Medical Sciences University

بررسي ارتباط بين وضعيت تحصيلي در دانشكده پزشكي و ارزشيابي عملكرد حرفه اي در محيط كار و رضايت شغلي پزشكان عمومي واحدهاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي

حسین جباري

152

30/2/91

1/9/90

 

*

Designing an effective evaluation model for teaching professional ethics in medical students of Tabriz University of Medical Sciences

طراحي الگویی  برای ارزشیابی موثر درس اخلاق حرفه اي در دانشجويان پزشكي  دانشگاه علوم پزشکی تبریز

رضا غفاری

153

 

 

 

*

The efficacy of an electronic versus lecture based educational intervention in Improving  interns knowledge related to advanced cardiopulmonary drug pharmacology

تعیین تاثیرآموزش الکترونیکی و روش مبتنی بر سخنرانی داروهای احیای قلبی ریوی بر دانش کارورزان طب اورژانس

 

حسن سلیمانپور

154

 

 

*

 

 

تدوين برنامه نرم افزاري شاخص هاي رتبه بندي عملكرد آموزشي گروههاي آموزشي دانشكده  

دكتر رضا غفاري

 

156

 

 

*

 

 

بررسي ميزان انطباق محتوي و سرفصل هاي آموزشي كارشناسان رشته بهداشت عمومي با وظايف مورد انتظار درسيستم بهداشتي

 

دكتر مهستي عليزاده

157

 

 

 

*

 

ارزيابي كيفيت و مراحل تدوين و چاپ مقالات كيفي در حيطه آموزش علوم پزشكي در مجلات فارسي ايراني

 

دكتر جعفر صادق تبريزي

159

 

 

 

*

 

بررسي ديدگاه دانش آموختگان كارشناسي ارشد رشته آموزش پزشكي از تاثير دوره بر تغيير توانمندي و ايفاي نقش حرفه اي خود

دكتر سعيده غفاريفر

 

160

3/2/91

1/9/90

 

*

 

بررسي ارتباط بين سبك هاي يادگيري با پيشرفت تحصيلي در دانشجويان پزشكي مقطع علوم پايه در

 دانشكده پزشكي تبريز

 

دكتر رضا غفاري

 

161