برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی Education Development Center

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با دانشجویان علوم پزشکی

فراخوان ثبت نام چهاردهمین  المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی در سال 1401

مطالب/ فراخوان ثبت نام چهاردهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی در سال 1401

                           
      فراخوان ثبت نام چهاردهمین  المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی در سال 1401 ثبت نام چهاردهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی در سال 1401 شروع شد.
يکشنبه 21 آذر 1400
فراخوان ثبت نام چهاردهمین  المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی در سال 1401

مطالب/ فراخوان ثبت نام چهاردهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی در سال 1401

                           
      فراخوان ثبت نام چهاردهمین  المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی در سال 1401 ثبت نام چهاردهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی در سال 1401 شروع شد.
يکشنبه 21 آذر 1400
برگزاری آزمون مرحله گروهی دوازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور

مطالب/ برگزاری آزمون مرحله گروهی دوازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور

                           
      برگزاری آزمون مرحله گروهی دوازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور آزمون مرحله گروهی دوازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور در روزهای چهارشنبه 29/11/99 و پنج شنبه 30/11/99 برگزار گردید.
يکشنبه 3 اسفند 1399
فراخوان ثبت نام سیزدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی سال 1400

مطالب/ فراخوان ثبت نام سیزدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی سال 1400

                           
      فراخوان ثبت نام سیزدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی سال 1400 ثبت نام سیزدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی سال 1400 آغاز شد
يکشنبه 23 آذر 1399
اطلاعیه و فراخوان  ثبت نام دوازدهمین  المپياد علمی  دانشجویان علوم پزشکی

مطالب/ اطلاعیه و فراخوان ثبت نام دوازدهمین المپياد علمی دانشجویان علوم پزشکی

                           
      اطلاعیه و فراخوان  ثبت نام دوازدهمین  المپياد علمی  دانشجویان علوم پزشکی ثبت نام دوازدهمین المپياد علمی دانشجویان علوم پزشکی شروع شد
يکشنبه 12 آبان 1398