برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی Education Development Center

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با دانشکده دندانپزشکی

دومین کارگاه نحوه تدوین و ثبت پروپوزال نو آورانه و فعالیتهای دانش پژوهی

مطالب/ دومین کارگاه نحوه تدوین و ثبت پروپوزال نو آورانه و فعالیتهای دانش پژوهی

                           
      دومین کارگاه نحوه تدوین و ثبت پروپوزال نو آورانه و فعالیتهای دانش پژوهی دومین کارگاه نحوه تدوین و ثبت پروپوزال نو آورانه و فعالیتهای دانش پژوهی در تاریخ 97/7/17 و 977/18 برگزار گردید
چهارشنبه 18 مهر 1397