برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی Education Development Center

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با دانشگاه علوم پزشکی تبریز - شماره 6

شماره تماس دفتر استعداد درخشان

محتوا/ شماره تماس دفتر استعداد درخشان

                           
      شماره تماس دفتر استعداد درخشان شماره تماس دفتر استعداد درخشان
دوشنبه 19 مهر 1400
فرم مشاوره غیر حضوری استعداد درخشان

محتوا/ فرم مشاوره غیر حضوری استعداد درخشان

                           
      فرم مشاوره غیر حضوری استعداد درخشان فرم مشاوره غیر حضوری استعداد درخشان
چهارشنبه 20 اسفند 1399
فرم مشاوره تخصصی واحد برنامه ریزی درسی

محتوا/ فرم مشاوره تخصصی واحد برنامه ریزی درسی

                           
      فرم مشاوره تخصصی واحد برنامه ریزی درسی فرم مشاوره تخصصی واحد برنامه ریزی درسی
شنبه 16 اسفند 1399
فاصله

محتوا/ فاصله

                           
      فاصله فاصله
چهارشنبه 6 اسفند 1399
فعالیتهای دانش پژوهی

محتوا/ فعالیتهای دانش پژوهی

                           
      فعالیتهای دانش پژوهی فعالیتهای دانش پژوهی
سه شنبه 7 بهمن 1399
پوستر آموزش پزشکی

محتوا/ پوستر آموزش پزشکی

                           
      پوستر آموزش پزشکی پوستر
چهارشنبه 1 مرداد 1399
مسئولین واحدها

صفحات/ مسئولین واحدها

                           
      مسئولین واحدها
دوشنبه 23 اسفند 1389
آموزش پزشکی

صفحات/ آموزش پزشکی

                           
      آموزش پزشکی
شنبه 14 اسفند 1389
ارزشیابی

صفحات/ ارزشیابی

                           
      ارزشیابی
شنبه 14 اسفند 1389
صفحه ماژول ها

صفحات/ صفحه ماژول ها

                           
      صفحه ماژول ها
سه شنبه 3 ارديبهشت 1387