برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی Education Development Center

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با دانشگاه علوم پزشکی تبریز - شماره 11

فرم مشاوره غیر حضوری استعداد درخشان

صفحات/ فرم مشاوره غیر حضوری استعداد درخشان

                           
      فرم مشاوره غیر حضوری استعداد درخشان فرم مشاوره غیر حضوری استعداد درخشان
چهارشنبه 20 اسفند 1399
حوزه های مشاوره  برنامه ریزی درسی

صفحات/ حوزه های مشاوره برنامه ریزی درسی

                           
      حوزه های مشاوره  برنامه ریزی درسی حوزه های مشاوره برنامه ریزی درسی
شنبه 16 اسفند 1399
فرم  در خواست مشاوره تخصصی واحد برنامه ریزی درسی

صفحات/ فرم در خواست مشاوره تخصصی واحد برنامه ریزی درسی

                           
      فرم  در خواست مشاوره تخصصی واحد برنامه ریزی درسی فرم در خواست مشاوره تخصصی واحد برنامه ریزی درسی
سه شنبه 5 اسفند 1399
مقدمه دانش پژوهی

صفحات/ مقدمه دانش پژوهی

                           
      مقدمه دانش پژوهی مقدمه دانش پژوهی
سه شنبه 28 بهمن 1399
فلوچارت/فرآیندها برنامه ریزی درسی

صفحات/ فلوچارت/فرآیندها برنامه ریزی درسی

                           
      فلوچارت/فرآیندها برنامه ریزی درسی فلوچارت/فرآیندها برنامه ریزی درسی
دوشنبه 27 بهمن 1399
فرم­های برنامه ریزی درسی

صفحات/ فرم­های برنامه ریزی درسی

                           
      فرم­های برنامه ریزی درسی فرم­های برنامه ریزی درسی
دوشنبه 27 بهمن 1399
فلوچارت/فرآیندها برنامه ریزی درسی

صفحات/ فلوچارت/فرآیندها برنامه ریزی درسی

                           
      فلوچارت/فرآیندها برنامه ریزی درسی فلوچارت/فرآیندها برنامه ریزی درسی
دوشنبه 27 بهمن 1399
تیم توسعه طرح­های درسی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

صفحات/ تیم توسعه طرح­های درسی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

                           
      تیم توسعه طرح­های درسی دانشگاه علوم پزشکی تبریز تیم توسعه طرح­های درسی دانشگاه علوم پزشکی تبریز

يکشنبه 26 بهمن 1399
مشاوره ارزیابی و آزمونهای علوم پزشکی

صفحات/ مشاوره ارزیابی و آزمونهای علوم پزشکی

                           
      مشاوره ارزیابی و آزمونهای علوم پزشکی مشاوره ارزیابی و آزمونهای علوم پزشکی
سه شنبه 21 بهمن 1399
منابع آموزش پزشگی

صفحات/ منابع آموزش پزشگی

                           
      منابع آموزش پزشگی منابع آموزش پزشگی
شنبه 18 بهمن 1399