جمعه 26 مرداد 1397 - 05 ذو الحجة 1439
  برچسب شده با جشنواره آموزشی شهیدمطهری
مطالب/ برترین های یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری                            
      برترین های یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری معرفی شدند
دوشنبه 31 ارديبهشت 1397
مطالب/ برترین های یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری                            
      برترین های یازدهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری معرفی شدند
يکشنبه 30 ارديبهشت 1397
مطالب/ شرایط پذیرش فرآیندهای دانشجویی نهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری                            
      با توجه به برگزاری نهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری شرایط فرآیندهای دانشجویی اعلام گردید
دوشنبه 28 دي 1394
مطالب/ اولین فراخوان نهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری صادر گردید                            
      در راستای برگزاری نهمین جشنواره آموزشی شهید مطهری فراخوان شماره 1 صادر گردید
شنبه 26 دي 1394