برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی Education Development Center

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با گروه آموزش پزشکی

اتمام دوره 14 توانمند سازی اساتید

مطالب/ اتمام دوره 14 توانمند سازی اساتید

                           
      اتمام دوره 14 توانمند سازی اساتید اتمام دوره 14 توانمند سازی اساتید
چهارشنبه 21 ارديبهشت 1401
برگزاری جلسه شورای گروه آموزش پزشکی

مطالب/ برگزاری جلسه شورای گروه آموزش پزشکی

                           
      برگزاری جلسه شورای گروه آموزش پزشکی جلسه شورای گروه آموزش پزشکی مورخ 25/8/1400 برگزار گردید.
چهارشنبه 26 آبان 1400
برگزاری جلسه شورای گروه آموزش پزشکی

مطالب/ برگزاری جلسه شورای گروه آموزش پزشکی

                           
      برگزاری جلسه شورای گروه آموزش پزشکی جلسه شورای گروه با حضور اعضای محترم شورا در روز سه شنبه تاریخ 11/08/1400 برگزار گردید.
چهارشنبه 12 آبان 1400
برگزاری مصاحبه وروذی

مطالب/ برگزاری مصاحبه وروذی

                           
      برگزاری مصاحبه وروذی برگزاری مصاحبه وروذی دوره هفتم کارشناسی ارشد آموزش پزشکی
شنبه 27 شهريور 1400
برگزاری جلسه شورای گروه

مطالب/ برگزاری جلسه شورای گروه

                           
      برگزاری جلسه شورای گروه برگزاری جلسه شورای گروه آموزش پزشکی
يکشنبه 3 مرداد 1400
جلسات ارزیابی درونی برنامه اعتباربخشی

مطالب/ جلسات ارزیابی درونی برنامه اعتباربخشی

                           
      جلسات ارزیابی درونی برنامه اعتباربخشی جلسات ارزیابی درونی برنامه اعتباربخشی با حضور اعضای محترم کمیته ارزیابی درونی گروه تشکیل گردید
يکشنبه 30 خرداد 1400
ژورنال کلاب هفتگی گروه آموزش پزشکی

مطالب/ ژورنال کلاب هفتگی گروه آموزش پزشکی

                           
      ژورنال کلاب هفتگی گروه آموزش پزشکی با ارائه دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش پزشکی
يکشنبه 15 فروردين 1400
ژورنال کلاب گروه آموزش پزشکی

مطالب/ ژورنال کلاب گروه آموزش پزشکی

                           
      ژورنال کلاب گروه آموزش پزشکی ژورنال کلاب گروه آموزش پزشکی با ارائه دانشجویان کارشناسی ارشد آموزش پزشکی زیر نظر خانم دکتر سعیده غفاری فر برگزار شد.
سه شنبه 19 اسفند 1399
شروع نهمین دوره مهارتهای دانشگاهی

مطالب/ شروع نهمین دوره مهارتهای دانشگاهی

                           
      شروع نهمین دوره مهارتهای دانشگاهی شروع نهمین دوره مهارتهای دانشگاهی در مرکز مطالعات و توسعه آموزش
شنبه 30 بهمن 1395
 ژورنال کلاب ماهانه گروه آموزش پزشکی

مطالب/ ژورنال کلاب ماهانه گروه آموزش پزشکی

                           
       ژورنال کلاب ماهانه گروه آموزش پزشکی ژورنال کلاب ماهانه گروه آموزش پزشکی آقای هادی حامدفر
شنبه 12 دي 1394