برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی Education Development Center

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با فراخوان كارگاه كشوري

برگزاری كارگاه كشوري "جعبه ابزار E-Learning" 

مطالب/ برگزاری كارگاه كشوري "جعبه ابزار E-Learning" 

                           
      برگزاری كارگاه كشوري "جعبه ابزار E-Learning"  كارگاه كشوري "جعبه ابزار E-Learning" را در اسفند­ماه 1399 و فروردين 1400 به صورت مجازي (غيرهمزمان و همزمان) برگزار مي گردد.
دوشنبه 4 اسفند 1399