برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی Education Development Center

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با چهاردهمین المپیاد علمی

چهاردهمین المپیاد علمی دانشچویان علوم پزشکی

مطالب/ چهاردهمین المپیاد علمی دانشچویان علوم پزشکی

                           
      چهاردهمین المپیاد علمی دانشچویان علوم پزشکی ثبت نام چهاردهمین المپیاد علمی دانشچویان علوم پزشکی
سه شنبه 16 فروردين 1401
فراخوان ثبت نام چهاردهمین  المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی در سال 1401

مطالب/ فراخوان ثبت نام چهاردهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی در سال 1401

                           
      فراخوان ثبت نام چهاردهمین  المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی در سال 1401 ثبت نام چهاردهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی در سال 1401 شروع شد.
يکشنبه 21 آذر 1400
فراخوان ثبت نام چهاردهمین  المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی در سال 1401

مطالب/ فراخوان ثبت نام چهاردهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی در سال 1401

                           
      فراخوان ثبت نام چهاردهمین  المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی در سال 1401 ثبت نام چهاردهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی در سال 1401 شروع شد.
يکشنبه 21 آذر 1400