برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی Education Development Center

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با فغالیتهای علمی وفرهنگی

پشتیبانی بنیاد ملی نخبگان از فغالیتهای علمی وفرهنگی دانشجویان

مطالب/ پشتیبانی بنیاد ملی نخبگان از فغالیتهای علمی وفرهنگی دانشجویان

                           
      پشتیبانی بنیاد ملی نخبگان از فغالیتهای علمی وفرهنگی دانشجویان بنیاد ملی نخبگان از فعالیتهای علمی وفرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی پشتیبانی می نماید.
سه شنبه 15 تير 1400