برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی Education Development Center

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با کارگروه پژوهش درآموزش

کارگروه پژوهش در آموزش - اعضا

صفحات/ کارگروه پژوهش در آموزش - اعضا

                           
      کارگروه پژوهش در آموزش - اعضا
شنبه 25 بهمن 1399
کارگروه پژوهش در آموزش - مسئول

صفحات/ کارگروه پژوهش در آموزش - مسئول

                           
      کارگروه پژوهش در آموزش - مسئول
شنبه 25 بهمن 1399