برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی Education Development Center

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با کارگاه نقشهای دانشجو

کارگاه نقشهای دانشجو در نظام آموزشی

مطالب/ کارگاه نقشهای دانشجو در نظام آموزشی

                           
      کارگاه نقشهای دانشجو در نظام آموزشی کارگاه نقشهای دانشجو در نظام آموزشی برگزار میگردد
چهارشنبه 10 مهر 1398
کارگاه نقشهای دانشجو در نظام آموزشی

محتوا/ کارگاه نقشهای دانشجو در نظام آموزشی

                           
      کارگاه نقشهای دانشجو در نظام آموزشی کارگاه نقشهای دانشجو در نظام آموزشی برگزار میگردد
چهارشنبه 10 مهر 1398