برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی Education Development Center

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با هقته معلم

برترین های دوازدهیمن جشنواره آموزشی شهید مطهری دانشگاه علوم پزشکی تبریز

مطالب/ برترین های دوازدهیمن جشنواره آموزشی شهید مطهری دانشگاه علوم پزشکی تبریز

                           
      برترین های دوازدهیمن جشنواره آموزشی شهید مطهری دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دوازدهیمن جشنواره آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز همزمان با هفته معلم برگزارو از برترین ها تجلیل شد.

شنبه 7 ارديبهشت 1398