برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی Education Development Center

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با شورای توسعه دانشگاه

برگزاری جلسه شورای توسعه دانشگاه

مطالب/ برگزاری جلسه شورای توسعه دانشگاه

                           
      برگزاری جلسه شورای توسعه دانشگاه برگزاری شورای توسعه دانشگاه
چهارشنبه 21 ارديبهشت 1401
برگزاری جلسه شورای توسعه دانشگاه

مطالب/ برگزاری جلسه شورای توسعه دانشگاه

                           
      برگزاری جلسه شورای توسعه دانشگاه جلسه شورای توسعه دانشگاه  مورخ 1400/11/11 در سالن بزرگ مرکز مطالعات با حضور معاونت محترم آموزشی دانشگاه برگزار گردید
سه شنبه 12 بهمن 1400
برگزاری جلسه شورای توسعه دانشگاه

مطالب/ برگزاری جلسه شورای توسعه دانشگاه

                           
      برگزاری جلسه شورای توسعه دانشگاه جلسه شورای توسعه دانشگاه  مورخ 1400/10/13 در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برگزار گردید.
يکشنبه 19 دي 1400
برگزاری جلسه شورای توسعه  آموزش دانشگاه

مطالب/ برگزاری جلسه شورای توسعه آموزش دانشگاه

                           
      برگزاری جلسه شورای توسعه  آموزش دانشگاه جلسه شورای توسعه آموزش دانشگاه با محوریت ارزشیابی در مورخه 25/2/97 در مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی برگزار گردید.
چهارشنبه 26 ارديبهشت 1397