برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی Education Development Center

فهرست اصلی
  برچسب شده با

برچسب شده با عدالت محور

برگزاری جلسه کارگروه منطقه دو

مطالب/ برگزاری جلسه کارگروه منطقه دو

                           
      برگزاری جلسه کارگروه منطقه دو برگزاری جلسه کارگروه منطقه دو بسته آموزش پاسخگو و عدالت محور
دوشنبه 3 آبان 1400
لینک سایت آموزش پاسخگو وبسته عدالت محور

مطالب/ لینک سایت آموزش پاسخگو وبسته عدالت محور

                           
      لینک سایت آموزش پاسخگو وبسته عدالت محور لینک سایت آموزش پاسخگو وبسته عدالت محور
دوشنبه 22 آبان 1396
لینک سایت اطلاعات مربوط به آموزش پاسخگو و بسته عدالت محور

مطالب/ لینک سایت اطلاعات مربوط به آموزش پاسخگو و بسته عدالت محور

                           
      لینک سایت اطلاعات مربوط به آموزش پاسخگو و بسته عدالت محور لینک سایت اطلاعات مربوط به آموزش پاسخگو و بسته عدالت محور
دوشنبه 22 آبان 1396