برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی Education Development Center

فهرست اصلی

اسلایدر
 

                                                 اخبار

 

اخبار

ارزشیابی اجرای کوریکلوم آموزشی دوره های کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی تریز

ارزشیابی اجرای کوریکلوم آموزشی دوره های کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی تریزاز تاریخ 20/7/1400 آغاز و تار تاریخ 20/8/1400 ادامه خواهد داشت.

برگزاری جلسه نحوه ارزیابی ساختار و میزان اجرای طرح درسها

برگزاری جلسه نحوه ارزیابی ساختار و میزان اجرای طرح درسها

برگزاری جلسه ارزشیابی اجرای کوریکولوم دوره ارشد

برگزاری جلسه ارزشیابی اجرای کوریکولوم دوره ارشد