برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی Education Development Center

فهرست اصلی

اسلایدر
 
 

1- برنامه ریزی آموزشیCurriculum Development
 1. نيازسنجي آموزشي در زمينه آموزش پزشكي پاسخگو از اساتيد و دانشجويان در دانشگاه علوم پزشكي تبريز
 2.  نيازسنجي و تطبيق برنامه هاي آموزشي با نيازهاي جامعه
 3. هماهنگي، هم پوشاني و تعارضات بين رشته اي در دانشگاه
 4. نيازهاي دانشگاه براي ايجاد رشته هاي جديد
 5. نيازهاي حرفه اي وآموزشي دانشجويان در مقاطع مختلف
 6. توانمندي دانش آموختگان در انجام وظايف حرفه اي پس از فراغت از تحصيل
 7.   مشكلات تحصيلي وآموزشي  دانشجويان
 
 
2- تدریس Teaching
 1. ارائه الگوههای یاددهی  یادگیری اثربخش
 2. راهكارهاي ترويج آموزشي در عرصه هاي مختلف (جامعه، خانواده، سرپايي، اطاق عمل بخش) در دانشگاه علوم پزشكي تبريز
 3. روش ها وراهكارهاي بهبود كيفيت در آموزش باليني و پايه
 4. شاخص هاي كيفيت آموزش الكترونيك در دانشگاه علوم پزشكي تبريز
 5. مقايسه اثربخشي شيوه هاي گوناگون آموزش الكترونيكي
 6. ارائه الگوي يادگيري الكترونيكي آموزش پزشكي
 7. طراحي و آماده سازي بسته هاي آموزش الكترونيكي
 8. راهكارهاي فناوري اطلاعات در آموزش پزشكي
 
3- مشاوره و راهنمایی تحصیلی  Mentoring and Advising
1)      ارتقاء سطح مهارتهاي ارتباطي بين استاد ودانشجو
 1. ارتقاء  سیستم  استاد و مشاور
4- مدیریت و رهبری آموزشی Educational Leadership and administration
 1. استفاده مديران گروه هاي آموزشي از شيوه هاي نوين مديريت آموزشي(كيزن)
2)     شيوه هاي مديريت در بيمارستان هاي آموزشي
3)      راهكارهاي ترويج و استفاده از مديريت اثربخش در دانشگاه
 
5- ارزیابی فراگیران  Learners' Assessment
 1)      تحليل نظام ارزشيابي  برنامه هاي آموزشي در دانشگاه
2)      ارزيابي اعضاء هيئت علمي  در گروه هاي آموزشي (از نظر دانشجويان ، همكاران وخودارزيابي) و مقايسه آنها با هم
3)      ارزشيابي محيط هاي يادگيري در رشته هاي مختلف علوم پزشكي در دانشگاه و تعيين معيارهاي معتبر
4)      استفاده گروه هاي  آموزشي از روش هاي ارزيابي يا گروه هاي باليني
5)      استفاده گروه هاي  آموزشي از روش هاي ارزيابي