برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی Education Development Center

فهرست اصلی

اسلایدر
 
شرح وظایف واحد یرنامه ریزی آموزشی

1. هماهنگی برگزاری جلسات تدوین برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی مرکز

2. پایش اجرای برنامه استراتژیک و عملیاتی مرکز

3. مشارکت در تدوین طرح دوره و طرح درس برای گروه های آموزشی

4. تایید برنامه های آموزشی پیشنهادی و جدید (طرح دوره، برنامه رشته تحصیلی و...)

5. مشارکت در تدوین مداخلات آموزشی و اصلاح فرآیند های آموزشی

6. پایش و ارزشیابی برنامه ها و مداخلات آموزشی

7. همکاری در تدوین برنامه های آموزشی در مرکز مهارتهای بالینی و پایش و ارزشیابی برنامه ها

8. تدوین ،پیگیری اجرا و پایش و ارزشیابی برنامه آموزش سرپایی برای دانشجویان علوم پزشکی

9. طراحی، هماهنگی و ایجاد مرکز آموزشی پاسخگو

10. تشکیل کمیته دانشگاهی آموزش پاسخگو

11. هماهنگی با دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها برای تشکیل کمیته های برنامه ریزی آموزشی

12. به روز رسانی صفحه وب واحد برنامه ریزی آموزشی و آموزش پاسخگو

13. تدوین فلوچارت نحوه مشارکت مرکز در پایش و بازنگری کوریکولوم رشته های مختلف

14. جمع آوری و تهیه بانک اطلاعاتی طرح درس ها، طرح دوره ها و برنامه های آموزشی دانشکده های مختلف ترجیحا به صورت الکترونیکی

15. بسط همکاری با سایر دانشگاه های کشور در خصوص برنامه ریزی اموزشی

16. مکاتبه و پیگیری امور مربوط به پیاده سازی استانداردهای پایه آموزش پزشکی عمومی از دانشکده پزشکی

17. مکاتبه و پیگیری روند پیاده سازی کوریکولوم های آموزشی و برنامه های راهبردی رشته های تخصصی و تحصیلات تکمیلی از دانشکده ها

18. مکاتبه و پیگیری و هماهنگی تنظیم برنامه ادغام علوم پایه و بالینی دانشکده پزشکی

19. هماهنگی برگزاری جلسات تدوین برنامه ریزی استراتژیک و عملیاتی دانشگاه بین المللی ارس

20. هماهنگی و پیگیری امور مربوط به سیستم الکترونیکی مدیریت EDC