سه شنبه 27 آذر 1397 - 10 ربيع الثاني 1440
 منوی اصلی
 
  مشاوره علمی آموزش در علوم پزشکی

 

قابل توجه اعضای محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
دفتر مشاوره علمی آموزش در علوم پزشکی در مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی تبریز  شروع بکار کرد
رسالت این دفتر ارائه مشاوره و راهنمایی مراجعین در خصوص موضوعات مرتبط با آموزش علوم پزشکی توسط اساتید مسط به مباحث آموزشی می باشد
 
موارد ارائه مشاوره
 راهنمایی در مورد دانش پژوهی
 تدوین طرح درس و برنامه ریزیهای آموزشی
روشهای تدریس
 استفاده از روشهای مختلف ارزیابی دانشجویان
ارزشیابی درونی و بیرونی (ارزشیابی برنامه های آموزشی)
 مدیریت آموزشی
 مشاوره در طرحهای پژوهش در آموزش
 مشاوره و راهنمایی تحصیلی
 
   جهت کسب اطلاعات بیشتر و تعیین وقت برای مشاوره با تلفن 33362700-041 گروه آموزش پزشکی تماس حاصل فرمائید
 
 
برنامه اساتید مشاور:
 
خانم دکتر سعیده غفاری فر شنبه 13-11
سه شنبه
آقای دکتر رضا غفاری شنبه 13-11
دوشنبه
 خانم دکتر مژگان بهشید  چهارشنبه  13-11
  پنج شنبه
 خانم فریبا سالک  یکشنبه  13-11
 پنج شنبه
خانم دکتر راحله سلطانی تمام روزهای هفته  13-11
 
 

 فرم  انتخاب مشاوره علمی

برچسب ها :