برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی Education Development Center

فهرست اصلی

اسلایدر
 
شرح وظايف عضو هيات علمي EDC
(مصوبه نهمين جلسه شوراي كشوري توسعه آموزش پزشكي)
الف – آموزش
         طراحي دوره هاي آموزشي كوتاه مدت و بلندمدت براي اعضاي هيات علمي
تدريس دوره هاي كوتاه مدت در قالب كارگاه هاي آموزش پزشكي
    تدريس دروس دوره هاي مدون (دوره كارشناسي  ارشد آموزش پزشكي و دروس با گرايش آموزشي رشته هاي مختلف)
ب- پژوهش
انجام مطالعه و بررسي در زمينه نيازهاي آموزشي اعضاي هيات علمي، مراكز توسعه، گروههاي آموزشي و دانش آموختگان رشته هاي مختلف جامعه پزشكي
    انجام پژوهش در مسائل آموزش پزشكي و بكارگيري نتايج در فعاليتهاي مورد نياز
    راهنمايي و مشاوره پايان نامه هاوطرح هاي پژوهشي در زمينه آموزش پزشكي
همكاري در تهيه ، تاليف و ترجمه كتاب، مقاله و نشريات آموزش پزشكي
ج – خدمات دانشگاهي (فعاليتهاي اجرايي و مشاوره)
كمك به بهبود نظام مديريت آموزشي در سطوح مختلف آموزش در دانشگاه ها از طريق :
               تجزيه وتحليل مشكلات آموزشي و ارائه راه حل هاي علمي و مؤثر به مراجع ذيربط در جهت ارتقاي كيفي آموزش
                كمك به بازنگري برنامه هاي آموزشي رشته هاي مختلف و ارائه پيشنهاد در جهت بهبود برنامه ها
                كمك در تهيه طرح درس در بخش هاي مختلف دانشگاه
                كمك به نظارت و ارزشيابي برنامه هاي آموزشي اعم از استاد، دانشجو، آزمون ها، فضا، قوانين و منابع، مديريت ، برنامه ها ، فعاليت ها و ...  و ارائه بازخورد نتايج بطور مناسب
                ارائه خدمات مشاوره اي در زمينه هاي آموزشي از جمله ارزيابي دانشجو، تدوين و اجراي برنامه هاي آموزشي و تهيه طرح درس
               كمك به بهبود روش ها و فن آوري آموزشي در سطح دانشگاه
                كمك به اجراي شيوه هاي نوين آموزشي در سطوح مختلف دانشگاه