چهارشنبه 30 بهمن 1398 - 24 جمادى الثانية 1441
  دفاتر توسعه آموزش
مسئولین EDO  دانشکده ها
 

ردیف

نام دانشکده

مسئول دفتر توسعه

1

پزشکی

دکتر فرهاد میرزایی

2

دندانپزشکی

دکتر احمد بهروزیان

3

داروسازی

دکتر حمزه میوه رود

4

پیراپزشکی

آقای قربانیان

5

توانبخشی

دکتر پریسا نیک پو

6

پرستاری

خانم دکتر جبارزاده

7

تغذیه

خانم دکتر زهرا قاسم پور 

8

بهداشت

دکتر نیره امینی

9

مدیریت

دکتر دمنابی

10

علوم نوین

دکتر فرهاد بانی

11

طب سنتی

دکتر لاله خدائی