برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی Education Development Center

فهرست اصلی

اسلایدر
 
شرح وظایف واحد ارزیابی و آزمون ها
  
  1. تشکیل کمیته ارزیابی دانشجو
  2. مشارکت در بهبود نقاط ضعف آزمونها
  3. نظارت بر تحلیل آزمونها توسط دانشکده
  4. توسعه روشهای ارزیابی بالینی
  5. پشتیبانی علمی در برگزاری آزمون های متنوع بر اساس اهداف آموزشی
  6. پشتیبانی علمی در برگزاری آزمون های آنلاین با استفاده از سامانه های موجود
  7. فعال کردن کمیته آزمون های دانشکده ها و دانشگاه
  8. مشارکت با دفاتر توسعه آموزش در خصوص  ارتقاء آزمون ها