برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی Education Development Center

فهرست اصلی

اسلایدر
 
  1. پیگیری تدوین طرح درس ها تدوین نشده
  2. ارزیابی طرح دروس تدوین شده
  3. مشاوره و ارائه راهنمایی در خصوص تدوین طرح درس
  4. فعال کردن کمیته برنامه ریزی درسی دانشکده ها
  5.  برگزاری جلسات با دفاتر توسعه آموزش در خصوص طرح درس ، طرح دوره
  6. تدوین شیوه نامه تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی و بازنگری در صورت لزوم
  7. مشارکت با دفاتر توسعه آموزش  دانشکده ها در خصوص ترویج بازنگری کورکولوم ، طرح درس و طرح دوره
  8. کمک به گروه‌های آموزشی دانشگاه در  بازنگری و ارزشیابی برنامه‌های درسی توسط دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها و کمیته برنامه ریزی درسی