برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی Education Development Center

فهرست اصلی

اسلایدر
 
 
نام عنوان داخلي مستقيم
مدبریت
سرکار خانم دکتر سعیده غفاری فر مدير مركز   33363004
آقاي مهندس پورعباس معاون مركز 33362700 داخلی 276 31772062
خانم ناجي مسئول دفتر   31772063و33363003 و 33363004
ارزشیابی
آقاي دكتر نادرفام مسئول ارزشيابي 33362700 داخلی 202 31772069
خانم دکتر سیدنظری كارشناس ارزشيابي 33362700 داخلی 202 31772070
خانم دکتر حضرتیان كارشناس ارزشيابي آزمون ها 33362700 داخلی 279  
دفتر استعداد درخشان و نخبگان
آقای دکتر جباری مسئول دفتر استعداد هاي درخشان   33375116
خانم سرباز وطن كارشناس مسئول   31772071و3375116
خانم فتح الله زاده كارشناس   33375116
مركز تحقيقات آموزش پزشكي
خانم دكتر غفاری فر رئيس مركز تحقيقات آموزش پزشكي   33373446
خانم ساناز احمدزاده  کارشناس پژوهش مركز 33362700 داخلی 268 33373446
گروه برنامه ریزی
خانم دکتر جبارزاده مسئول برنامه ریزی درسی    
آقای مهندس دادگر کارشناس برنامه ریزی درسی   33372086
خانم سالك کارشناس برنامه ریزی درسی 33362700 داخلی 268  
گروه آموزش پزشكي
آقاي دكتر غفاري مدير گروه آموزش پزشكي   33374191
آقاي دكتر دهقان معاون آموزشی گروه    
خانم گل‌عنبر كارشناس مسئول آموزش 33362700 داخلی 270 31772080و33373446
خانم سالك کارشناس پژوهشی  33362700 داخلی 268  
خانم باغبان کارشناس  آموزش پاسخگو 33362700 داخلی 268 31772080و33373446
خانم متربصون کارشناس دوره های توانمند سازی 33362700 داخلی 268  
خانم فتحی دبیرخانه دائمی جشنواره شهید مطهری 33362700 داخلی 266 33373446
خانم اعتضادي متصدي خدمات و آبدارخانه 33362700 داخلی 266  
مرکز آموزش مجازی
دکتر سلطانی رئیس آموزش مجازی   33250957
آقاي مهندس احمديان معاون زیر ساخت 33362700 داخلی 283 31772085
خانم دکتر حضرتی معاون پژوهشی    31772093
آقاي مهندس دادگر کارشناس آموزش الکترونیکی 33362700 داخلی 282
31772086
آقاي مهندس احمدزاده کارشناس تولید محتوا 33362700 داخلی 300
31772087
آقاي مهندس همتي كارشناس سمعي و بصري و کارشناس آموزش
31772088
امور اداري
آقاي انصاری مسئول امور اداري   31772090- 33348570
آقای هاتفی کارشناس ضیافت   31772064 - 33362700
آقاي فتوحی مسئول اموال   31772064 - 33362700
آقاي يوسفي کارپرداز 33362700 داخلی 325 31772066 
آقاي فتوحي متصدي تلفنخانه و تكثير 33362700 داخلی 9  
خانم لطفي متصدي آبدارخانه 33362700 داخلی 277  
آقاي حضرتي خدمات 33362700 داخلی 277