برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی Education Development Center

فهرست اصلی

اسلایدر
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : ارزشیابی قسمت یا واحـد : مسئول واحد
اسامـی افــــراد : دکتر شاپور نادرفام شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 31772069 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : آموزش مجازی قسمت یا واحـد : مسئول مرکز
اسامـی افــــراد : دکتر صمدطاها سلطانی شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 33250957 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : آموزش مجازی قسمت یا واحـد : واحد تولید محتوا و زیرساخت
اسامـی افــــراد : آقای مهندس احمدیان - آقای مهندس مطمئن دادگر - جعفر احمدزاده- شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 31772085 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : آموزش مجازی قسمت یا واحـد : واحد آموزش
اسامـی افــــراد : خانم ندا امامی- خانم حکیمه حضرتی شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 31772093 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : دفتر استعداد درخشان و نخبگان قسمت یا واحـد : کارشناسان دفتر
اسامـی افــــراد : خانم ها سرباز وطن - احمدی - فتح الله زاده شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 33375116 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : امور سالنها و سعمی بصری قسمت یا واحـد : مسول سالن ها
اسامـی افــــراد : آقای محمد علی همتی شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 31772088 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مچله RDCC قسمت یا واحـد : مدیراجرایی مجله
اسامـی افــــراد : خانم فاطمه میاندوابی شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 33374190 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مرکزتخقیقات آموزش پزشکی قسمت یا واحـد : کارشناس پژوهش
اسامـی افــــراد : خانم فریبا سالک شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 33373446 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : گروه آموزش پزشکی قسمت یا واحـد : مسئول واحد
اسامـی افــــراد : دکتر رضا غفاری شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 33374191 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : گروه آموزش پزشکی قسمت یا واحـد : کارشناس آموزش
اسامـی افــــراد : خانم پریسا سالک شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 33373446 شمــاره فـکـس :