دوشنبه 1 مرداد 1397 - 09 ذو القعدة 1439
  هسته استعداد درخشان دانشکده علوم نوین

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تخصصی

دانشکده علوم نوین

1

ابوالفضل اکبرزاده

نانوتکنولوژی پزشکی

مسئول  هسته و EDO دانشکده

2

دکتر عفت علیزاده

بیوتکنولوژی پزشکی

دانشکده علوم نوین- عضو هیئت علمی

3

محمد رحمتی

بیوشیمی بالینی

استاد مشاور استعداد درخشان

4

پورحسن مقدم