چهارشنبه 30 مهر 1399 - 03 ربيع الأول 1442
  مقالات چاپ شده

مقالات پژوهش درآموزش در مجلات داخلي

الف .انتشار مقالات پژوهش در آموزش در مجله سبز در سال  :

1. ارزیابی بکارگیری نرم افزار رایانه ای در آموزش فارماکولوژی از دیدگاه دانشجویان داروسازی –مسلم نجفی و همکاران

2. بررسی رابطه میزان خودکارآمدی اساتید با توانمندی آنها –مهستی علیزاده و همکاران

3. بررسی تاثیر مراکز اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز بر توانمندی اساتید از دیدگاه اعضائ هیئت علمی – حکیمه حضرتی و همکاران

4. طرحی نو در عرصه آموزش پزشکی : جذب دانش آموختگان پزشکی جهت بهبود کیفیت آموزش دانشجویان پزشکی در مراکز آموزشی – درمانی – مینا مقبولی و همکاران

5. بررسی آسیب شناسی آموزش پزشکی از دیدگاه دانش آموختگان این رشته - مینا مقبولی و همکاران

6. تاثیر ویژگی های اساتید بر رغبت یادگیری دانشجویان فیزیوپاتولوژی در کارگاه های سمیولوژی بخش مهارت های بالینی -  مهستی علیزاده و همکاران

7. نقش استاد در آموزش مهارت های ابزاری به دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی و آزاد تبریز در بخش مهارت ای بالینی - مهستی علیزاده و همکاران

8. راهنمایی ومشاوره تحصیلی ، بعنوان یک نقش استاد توانمند – چالش های موجود و راهکارهای پیشنهادی – مهستی علیزاده و همکاران

9. بررسی عوامل موثر بر توانمندی سازی اساتید در دانشگاه علوم پزشکی تبریز از نظر خود اساتید – رضا غفاری  و همکاران

10.   بررسی میزان سندرم برنات در بین اساتید دانشگاه علوم پزشکی تبریز و رابطه آن با توانمندی اساتید – فریبا سالک و همکاران

 

ب . انتشار مقالات پژوهش در آموزش در فصلنامه طب و تزکیه در سال :

1. رهبری و هدایت اجرای روش های مستمر ارزشیابی دستیاران تحت وب و به صورت آنلاین برای اولین بار در کشور – سکینه حاج ابراهیمی و همکاران

2. جایگاه باز اندیشی در کوریکولوم پنهان – نعمت بیلان

3. بررسی سبک های رهبری اعضائ هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریزدر دانشگاه تبریز – حکیمه حضرتی و همکاران

4. ارتقائ کیفیت کارآموزی دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی با رویکرد اقدام پژوهی -  جعفر صادق تبریزی  و همکاران

5. رهبری و هدایت ژورنال کلاب مبتنی بر شواهد تحت وب و به صورت آنلاین – سکینه حاج ابراهیمی و همکاران

6. میزان تولید علم توسط دستیاران بالینی دانشکده پزشکی تبریز در 7 سال گذشته – یک مطالعه طولی - سکینه حاج ابراهیمی و همکاران

7. بررسی مهارت و قدرت  مدیران آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز – رضا غفاری و همکاران

8. تحلیل وضعیت اموزش پاسخگو در دنشگاه علوم پزشکی تبریز و راهکارهای گسترش آن – مهستی علیزاده

9. بررسی تیپ های شخصیتی مدیران موثر در دانشگاه علوم پزشکی تبریز – حکیمه حضرتی و همکاران

10.  بررسی رابطه مهارت های سه گانه مدیران گروه های آموزشی با کیفیت آموزشی گروه های آموزشی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز – رضا غفاری و همکاران

11.   رابطه هوش هيجاني با عملكرد مديران در سازمانهاي بهداشتي- درماني و خدماتي دانشگاه علوم پزشكي تبريز سال1388

      پریسا گل عنبر و همکاران

12.   بررسیپایانی سنجش توانمندی دانشجویان پزشکی از طریق کامپیوتر – نعمت بیلان و همکاران

13.   بررسی میزان هوش فرهنگی مدیران آموزشی ، در دانشگاه علوم پزشکی تبریز – فریبا سالک رنجبرزاده و همکاران

14.  دوره آموزشی " اداره اورژانس های شایع کودکان " برای ارتقای دانش و مهارت انترن های دانشگاه علوم پزشکی تبریز – امیر حسین جعفری روحی و همکاران

15.   بررسی اعتماد به نفس اعضائ هیئت علمی در مناصب مدیریتی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز – حکیمه حضرتی

16.  بررسی گزارش وضعیت بیماران بستری در هنگام خاتمه کار در بخش داخلی مرکز آموزشی و درمانی امام رضا ( ع ) توسط کارورزان – اتابک اسودی کرمانی و همکاران

17.   جایگاه مشارکت های دانشجویی در رهبری و سیاست گذاری آموزش پزشکی – هومن یزدچی

 

ج. انتشار 4 مقاله پژوهش در آموزش در مجله ايراني آموزش علوم پزشكي :

1. بكارگيري روش شبيه سازي رايانه اي در آموزش درس فارماكولوژي داروسازي: ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي -  دکتر نجفی

2. مقايسه برنامه آموزش پزشكي عمومي در ايران با چند دانشكده پزشكي معتبر از كشورهاي منتخب جهان– دکتر غفاری

4. تاثير آموزش گروه همتايان بر يادگيري مهارت عملي دانشجويان دندانپزشكي در پره كلينيك ترميمي– دکتر کیمیایی

 

د . انتشار 4 مقاله پژوهشی در Journal of Medical Education

 

1. A Survey of University of Medical Sciences’ Health Care Professionals on the Current and Ideal Role of General Practitioners in Iran. Gerailie B,Azizi F, YazdaniSh, Amini A and et al. Journal of Medicine Education, 2008 Vol.12, No.3 & 4.

2. A Survey of University of Medical Sciences’ Administrators and GPs on the Current and Ideal Role of General Practitioners in Iran.Gerailie B,Azizi F, YazdaniSh, Amini A and et al. Journal of Medicine Education, 2008 Vol.12, No.1& 2.

3. A Survey of University of Medical Sciences’ Research and Education Directors on the Current and Ideal role of General Practitioners in Iran. Gerailie B,Azizi F, YazdaniSh, Amini A and et al. Journal of Medicine Education, 2008 Vol.12, No.1& 2.

4. Competency Assessment of the Last Year Students of Tabriz Dentistry School in the Major Skills Needed for a New Dentist. Pourabbas R, Amini A,Milani F and et al. Journal of Medicine Education,  2009 Vol.13, No.3.

 

مقالات پژوهش درآموزش در مجلات خارجي

 

1.  Effects of training on medical students capabilities in performing cutdown and inserting chest tube in clinical skill depar. Safaie N, Gaffari R, Hassanzadeh S, Golanbar P. Journal of the Pakistan medical association Raxalpindi – Islamabad. 2008; 33(2).

2.  Assessment of clinical skills department from medical students perspectives. Gaffari R, Safaie N, Hassanzadeh S, Salek F, Mohammadpur A. Journal of the Pakistan medical association Raxalpindi – Islamabad. 2008; 33(1).

3. Assessment of teachers who are teaching in clinical skills department from medical students, perspectives. Gaffari R, Safaie N, Hassanzadeh S, Sarbazvatan H, Mohammadpur A. Journal of the Pakistan medical association Raxalpindi – Islamabad. 2008; 33(1).

4. Approaches to Recruiting Hard-To-Reach Populations into Research :A Review of the Literature. Shaghaghi AR, Bhopal R, Sheikh A. Health promotion perspectives, 2011; 1(2): 1-9.

5. Vulnerability and the Intention to Anabolic Steroids Use Among Iranian Gym Users : An Application of the Theory of Planned Behavior. Allahverdipour H, Jalilian F, Shaghaghi AR. Substance Use and Misuse. 2010; 47(3):309-317.

6. Are there double ethics standards for developing countries.Shaghahgi AR. BMJ, 2011.

7. Educational gaps in training health professional to provide evidence based health consultations to Hajjis.Saghaghi A. BMJ 2011;343:d5593

8. Reporting quality of submissions to the national confrerences on electronic learning in medical educatuion: inplications from lranian research rerformance. Shaghaghi A, Asadi M. Futuer of Medical Education Journal; 2012;3-6


 

مقالات پژوهش در آموزش در سمينارهاي داخلي

- بررسي تاثير رويكرد مثبت دانشجويان پزشكي در استفاده از فناوري اطلاعات: زندگي ديجيتالي يا يادگيري الكترونيكي-  پریسا گل عنبر و.......  مشهد 89

- بررسي ميزان رعايت اخلاق حرفه اي پرستاران شاغل در بيمارستانهاي علوم پزشكي تبريز وتاثير ويژگيهاي شخصيتي بر آن– پریسا گل عنبر و.......  مشهد 89

- بررسی عوامل موثر بر موفقیت یادگیری الکترونیکی از دیدگاه اعضاء هیئت علمی دانشکده پزشکی تبریز  - مشهد 89– فریبا سالک و همکاران

- ارزیابی میزان آمادگی الکترونیکی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشكي تبریز - مشهد 89- فریبا سالک و همکاران

- وب 2 بعنوان يك رويكرد نو در آموزش مشاركتي دانشجويان پزشكي – حکیمه حضرتی - كرمان 90

- وبلاگها بعنوان يك ابزار آموزشي در يادگيري مشاركتي - حکیمه حضرتی و ........... – کرمان 90

 

 مقالات ارائه شده در سيزدهمين همايش كشوري آموزش علوم پزشكي -  ساری1391

- مروری بر موانع و مشکلات رشد موثر  اخلاق حرفه ای در دانشگاههای علوم پزشکی کشور– پریسا گل عنبر و ........... – ساری 91

- بررسی میزان انگیزش تحصیلی دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و راهکارهای تقویت آن از دیدگاه اساتید راهنما و مشاور - پریسا گل عنبر و ........... – ساری 91

- راه حلی اقتصادی برای يادگيری الکترونيکی موفق - ................ - ساری 91

- بررسی الگوهای تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی از ديدگاه استادان دانشگاه علوم پزشکی تبريز در سال1390-............. - ساری 91

- راهکارهای ارتقای انگيزه اعضای هيئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبريز درسال 1390 - .............. - ساری 91

- عوامل موثردر شکوفايی خلاقيت ها و رقابت سالم درآموزش دانشگاه علوم پزشکی تبريز درسال 1390-................- ساری 91

- نقش آموزش الکترونيکی در تحول و نوآوری آموزش مداوم علوم پزشکی از نظرگاه اعضای جامعه پزشکی تبريز در سال 1390-...............- ساری 91

- بررسی نقش آموزش مجازی در تحول و نوآوری آموزش علوم پزشکی از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشکی تبريزدر سال 1390 -...............- ساری 91

- بررسی سبک های يادگيری دانشجويان پزشکی مقطع علوم پايه دانشگاه علوم پزشکیتبريز وارتباط سبک های ترجيحی آنها با پيشرفت تحصيلی شان– دکتر رضا غفاری و ................ – ساری91

- مقايسه اولويت مولفه های اخلاق پزشکی از ديدگاه برنامه ريزان و سياستگزاران باديدگاه پزشکان دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبريز– فریبا سالک و همکاران - ساری 91

- بررسی تطبيقی عملکرد آموزش پاسخگو در گروه سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعیدانشگاه علوم پزشکی تبريز با اهداف برنامه راهبردی آموزش پاسخگوی وزارت بهداشت درسالهای 89-84– احمد پور عباس و همکاران- ساری 91

- تدوين الگوی جامع ارزيابی درس اخلاق پزشکی– دکتر غفاری و همکاران - ساری 91

- بررسی مبانی و شيوه های آموزشی – تربيتی قرآن کريم : مطالعه موردی سوره حمد– فریبا سالک رنجبرزاده و ...... - ساری91

- ضرورت تغییر در آموزش پزشکی - یک مطالعه مروری  فاطمه میاندوآبی و همکاران

 

ارائه مقالات پژوهش در آموزش در سمينارهاي خارجي

الف . پذیرش 5 مقاله در کنگره بین الملل اجرای استانداردهای بین المللی فدراسیون جهانی آموزش پزشکی در برنامه آموزش پزشکی عمومی

1.    میزان تاثیر دوره کارورزی در کسب توانمندی های ضروری برای پزشکان عمومی در دانشکده پزشکی تبریز -  امینی ابوالقاسم و همکاران

2.       عوامل موثر در افت کیفیت آموزش در دوره کارورزی در دانشکده دانشکده پزشکی تبریز -  امینی ابوالقاسم و همکاران

3.       وضعیت یادگیری مهارت های ابزاری بالینی کارورزان دانشکده پزشکی تبریز-  امینی ابوالقاسم و همکاران

4.    بررسی دیدگاه اعضائ هیئت علمی دانشکده پزشکی تبریز در مورد اولویت عوامل موثر بر ارتقائ آموزش پزشکی در مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز – دکتر رضا غفاری و همکاران

5.       نیاز سنجی آموزشی اعضائ هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1387– دکتر رضا غفاری و همکاران

ب . پذیرش 3 مقاله در کنگره بین المللی AMEE

1.     Assessment of effective factors capable professors in medical sciences university of Tabriz Iran. Gaffari R, Hassanzadeh S, Salek F,Hazrati H,Golanbar P, Nazari k.

2.     Assessment of relation between culture organization and faculty development in medical sciences university of Tabriz- Iran (Based on denison’s model). Gaffari R, Hassanzadeh S, Salek F,Golanbar P,Hazrati H, Nazari K.

3.     Studying the needs and motivational factors of faculty members of medical sciences university of Tabriz – Iran in 2009. Safaei N, Gaffari R, Hassanzadeh S, Salek F