سه شنبه 26 تير 1397 - 03 ذو القعدة 1439
 منوی اصلی
 
  آئين نامه توانمندسازی اعضای هیات علمی

توانمندسازی اعضای هیات علمی

در عصر حاضر هر فردي بايد در طول زندگي بطور مستمر در مسير آموزش و يادگيري قرار گيرد تا بتواند به نحو موثري نقش حرفه اي خود را ايفا نمايد و بايد به اين نياز اعضاء هيات علمي كه به عنوان اركان اصلي دانشگاه محسوب مي گردند به نحو احسن پاسخ داده شود بدين منظور دانشگاه علوم پزشكي تبريز اقدام به برگزاري دوره ها و كارگاههاي آموزشي در مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي نموده است كه بطور مختصر معرفي مي گردند .

آئین نامه کارگاههای توانمندسازی اعضای هیأت علمی

مقدمه :

 نیاز سنجی های متعدد نشان داده که اعضای هیأت علمی در مراحل مختلف شروع و ادامه کار دانشگاهی ، علاوه بر توانمندی در رشته تخصصی خود به سایر توانمندیهای بین رشته ای که ادامه آموزش ، پژوهش و مدیریت در عرصه های مختلف علوم پزشکی است، نیز نیازمندند که معمولا در دوران تحصیلات دانشگاهی زمینه و فرصت مطالعه و فعالیت در آن حوزه ها را نیافته اند.

 

اهم حیطه های توانمندسازی اعضای هیأت علمی عبارتند از :

1)     آموزش پایه و بالینی

2)     برقراری ارتباط و مشاوره

3)     پژوهش در نظام سلا مت و آموزش

4)     مراقبت های جامع در سلا مت و بیماری

5)     مدیریت و رهبری آموزشی

6)     اخلاق و رفتار حرفه ای

7)     برنامه ریزی راهبردی و آموزشی

8)     تهیه و تدوین منابع آموزشی

9)     نو آوری و خلاقیت علمی و آموزشی

10)     ارزشیابی و ارتقای کیفیت برنامه های آموزشی

11)     بکارگیری و توسعه فناوریهای نوین در آموزش ، پژوهش و مراقبت

12)   ارتقای فردی و حرفه ای

13)   زبان انگلیسی (زبان آکادمیک)

 

بدیهی است که دستیابی به این توانمندیها در یک مرحله ممکن نبوده و در هریک از مراحل جذب و ارتقای اعضاء هیأت علمی بایستی بمرور برنامه ریزی و به تناسب نیازهای عمومی و فردی اعضای هیأت علمی اجرا گردد.

پس از سالها تجربه برگزاری دوره های آموزشی و پژوهشی برای اعضای هیأت علمی ، ضرورت تدوین بسته های آموزشی " مهارتهای دانشگاهی " حداقل در سطوح زیر ، مورد تأیید و تأکید هیأت ممتحنه آموزش پزشکی ، شورای عالی برنامه ریزی و سایر مسئولین قرار گرفت . در نتیجه ضمن تدوین برنامه جدید ارتقای اعضای هیأت علمی و با جمع بندی دوره های کوتاه مدت و بلند مدت آموزشی برای اعضای هیأت علمی ودر راستای نیل به توانمندیهای مورد اشاره دوره های آموزشی زیر تدوین شده است :

 

الف – دوره آموزش مهارتهای دانشگاهی، برای کلیه اعضای هیأت علمی که متقاضی استخدام به عنوان عضو هیأت علمی در دانشگاه علوم پزشکی هستند .

 ب- کارگاههای محوری ، برای آن عده از اعضای هیأت علمی که متقاضی ارتقا از استادیاری به دانشیاری و یا از دانشیاری به استادی هستند .

 د- دوره کارشناسی ارشد آموزش علوم پزشکی، برای اعضای هیأت علمی علاقمند به فعالیت در مراکز یا دفاتر توسعه آموزش و یا علاقمند به ارتقای فردی یا حرفه ای .

ه – دوره زبان آکادمیک،  برای آن عده از اعضای هیأت علمی که متقاضی ارتقا از استادیاری به دانشیاری و یا از دانشیاری به استادی هستند .

 

کارگاههای مهارتهای دانشگاهی

 این دوره برای کلیه اعضای هیأت علمی که متقاضی استخدام به عنوان عضو هیأت علمی در دانشگاه علوم پزشکی هستند، برگزار می شود.

عناوین کارگاهها :

·         مبانی یاددهی و یادگیری – 2 روزه

·         برنامه ریزی آموزشی – 2 روزه

·         روشها و فنون تدریس 1 تا 6 – 5 روزه

·         ارزیابی پیشرفت تحصیلی – 2 روزه

·         روشهاي ارزيابي باليني – دو روزه

·         ارزشيابي برنامه هاي آموزشي – دو روزه

·         کارگاه روش پژوهش – 4 روزه

·         برقراری ارتباط و مشاوره – 2 روزه

·         نگارش متون علمی -  1 روزه

·         نبازسنجي آموزشي – 1 روزه

·         جستجوی منابع و spss  – 2 روزه

·         اخلاق حرفه ای و اخلاق در آموزش – 1 روزه

·         عملکرد مبتنی بر شواهد – 3 روزه (با همکاری مرکز پزشکی مبتنی بر شواهد دانشگاه علوم پزشکی)

·         دانش پژوهی – 2 روزه

·         زبان آکادمیک – 15 روزه

·         Instructioanl Design  - 4 روزه

·         مدیریت و رهبری آموزشی – 2 روزه

·         یادگیری الکترونیکی – 1 روزه

·         برنامه ریزی استراتژیک – 2 روزه