سه شنبه 26 تير 1397 - 03 ذو القعدة 1439
 منوی اصلی
 
  كارشناسان گروه

ردیف

کارکنان

سمت

شماره تماس

 Email

 عکس

1

پریسا گل عنبر

کارشناس تحصیلات تکمیلی

33362700-041

داخلی 270

parisa_gl@yahoo.com

 

2

فریبا سالک

کارشناس پژوهش

33362700-041

داخلی 262

 ranjbarzadehs@yahoo.com

 

3

حکیمه حضرتی

کارشناس امورآموزش 

33362700-041
داخلی 262
 

gmail .com@  hakimeh.hazrati

 

 

4

 

نازیلا متربصون 

 کارشناس  پژوهش

 33362700-

041

داخلی262

 

                 nmotarabesoon@gmail.com                                

 

 5  معصومه اعتضادی منشی گروه   داخلی 266    
6 رباب فتحی منشیی گروه داخلی 266