سه شنبه 26 تير 1397 - 03 ذو القعدة 1439
 منوی اصلی
 
  اعضای هیات علمی

ردیف

اعضای هیات علمی گروه

دريافتCV

شماره تماس

Email

1

دکتر ابوالقاسم امینی

CV

33362700

داخلی 265

draamini@yahoo.com

2

دکتر مهستی علیزاده

CV

33362700

داخلی 271

alizadm@yahoo.com

3

دکتر رضا غفاری

CV

33362700

داخلی 269

ghafarir@gmail.com

4

احمد پورعباس

CV

33362700

داخلی 265

poorabbasa@yahoo.com

 5  دکتر منوچهر خوشباطن
 
 CV  33363003
داخلی 271
 Mkhoshbaten@yahoo.com

6

دکتر نعمت بیلان

CV

33362700

داخلی 266

bilan@tbzmed.ac.ir

7

دکتر محمد برزگر

CV

33362700

داخلی 266

barzegarm@tbzmed.ac.ir
mm_barzegar@yahoo.com

8

دکتر علی فخاری

CV

33362700

داخلی 266

fakharia@tbzmed.ac.ir

9

دکترجلال حنایی

 

CV

33362700

داخلی 266

 

10

دکتر سعید اصلان آبادی

CV

33362700

داخلی 266

 Aslanabadi@hotmail.com

 11  دکتر سعیده غفاری فر  cv  33362700  ghaffarifars@tbzmed.ac.ir
 12 دکتر مهران سیف فرشد    33362700 drsayf@gmail.com
 13 دکترنیره امینی ثانی   cv     
 14  دکتر مژگان بهشید  cv    
 15  دکتر اسکندر فنحی آذر  cv    
 16 دکتر سوسن حسن زاده cv