برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی Education Development Center

فهرست اصلی

آرشیو گروه ارزشیابی

برگزاری جلسه هم اندیشی ارزشیابی عملکرد دفاتر توسعه آموزش مراکز آموزشی و درمانی

برگزاری جلسه هم اندیشی ارزشیابی عملکرد دفاتر توسعه آموزش مراکز آموزشی و درمانی

(13)

جلسه هم اندیشی ارزشیابی عملکرد دفاتر توسعه آموزش مراکز آموزشی و درمانی در تاریخ 12 تیر ماه 1400 برگزار شد.

شنبه 9 مرداد 1400
برگزاری جلسه هم اندیشی با معاونین آموزشی، مسئولین و کارشناسان دفتر توسعه آموزش مراکز آموزشی درمانی تبریز

برگزاری جلسه هم اندیشی با معاونین آموزشی، مسئولین و کارشناسان دفتر توسعه آموزش مراکز آموزشی درمانی تبریز

(19)

جلسه هم اندیشی با معاونین آموزشی، مسئولین و کارشناسان دفتر توسعه آموزش مراکز آموزشی درمانی تبریز در تاریخ 99/7/1 برگزار شد

سه شنبه 23 دي 1399
آغاز ارزشیابی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز توسط مدیران، مسئولین دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها و دانشجویان در ترم 991

آغاز ارزشیابی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز توسط مدیران، مسئولین دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها و دانشجویان در ترم 991

(17)

آغاز ارزشیابی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز توسط مدیران، مسئولین دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها و دانشجویان در ترم 991

سه شنبه 23 دي 1399
شروع همکاری معاونت آموزشی مراکز آموزشی درمانی تبریز  با مرکز مطالعات

شروع همکاری معاونت آموزشی مراکز آموزشی درمانی تبریز با مرکز مطالعات

(12)

شروع همکاری معاونت آموزشی مراکز آموزشی درمانی تبریز با مرکز مطالعات

سه شنبه 23 دي 1399
فایل های آموزشی نحوه ارزشیابی اساتید و پمفلت

فایل های آموزشی نحوه ارزشیابی اساتید و پمفلت

(20)

فایل های آموزشی نحوه ارزشیابی اساتید و پمفلت ارزشیابی آموزشی اساتید و پمفلت ارزشیابی بالینی در سایت بارگذاری شد

سه شنبه 27 آبان 1399
بارگذاری فیلم آموزشی تحلیل آزمونهای کتبی

بارگذاری فیلم آموزشی تحلیل آزمونهای کتبی

(44)

فیلم آموزشی تحلیل آزمونهای کتبی(چهارگزینه ای و تشریحی) برای استفاده اعضای محترم هیات علمی دانشکده ها در سایت واحد ارزشیابی بارگذاری گردید.

چهارشنبه 15 مرداد 1399
ارزشیابی آموزشی اعضای محترم هیات علمی

ارزشیابی آموزشی اعضای محترم هیات علمی

(15)

ارزشیابی آموزشی اعضای محترم هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز توسط دانشجویان در نیمسال دوم سال تحصیلی 99-98 با ...

چهارشنبه 15 مرداد 1399
طراحی فرم ارزشیابی تدریس دروس نظری مجازی

طراحی فرم ارزشیابی تدریس دروس نظری مجازی

(17)

فرم ارزشیابی آموزش دروس نظری مجازی طراحی و در سیستم فاران بارگذاری شد.

چهارشنبه 15 مرداد 1399
ارزشیابی دفاتر توسعه آموزش

ارزشیابی دفاتر توسعه آموزش

(11)

ارزشیابی دفاتر توسعه آموزش دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1398 انجام گرفت.

سه شنبه 14 مرداد 1399
شروع ارزشیابی دفاتر توسعه دانشگاه

شروع ارزشیابی دفاتر توسعه دانشگاه

(5)

ارزشیابی دفاتر توسعه دانشگاه (EDO) از تاریخ 98/11/15 شروع شد

سه شنبه 15 بهمن 1398