برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

بخش دانشجویی همایش آموزش پزشکی
آزمون آنلاین
فلوشیب سنجش
همایش آموزش پزشکی
اسلایدر
  ارزشیابی بیرونی

گزارش ارزشیابی بیرونی درون دانشگاهی

 

 

 1. 1- تدوین آیین نامه ارزشیابی بیرونی گروه هایآموزشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در آبان ماه 1388
 2.  
 3. 2- تدوین ابزار ارزشیابی بیرونی گروه هایآموزشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در آبان ماه 1388
 4.  
 5. 3- برگزاری 12 جلسه بازنگری ابزار ارزشیابی بیرونی با اساتید هیات علمی پیشکسوت در امر ارزشیابی آموزشی در سه ماهه آخر 1388
 6.  
 7. 4- توجیه روسای محترم دانشکده ها در شورایتوسعه آموزش دانشگاه در دو جلسه در سه ماهه آخر 1388
 8.  
 9. 5- برگزاری 5 جلسه توجیهی برای دبیران تیم هایارزشیاب بیرونی در فروردین 1389
 10.  
 11. 6- برگزاری جلسات توجیهی اولیه در دانشکده هایداروسازی و دندانپزشکی و پزشکی و پرستاری ، مامایی تبریز در نیمه دوم فروردین 1389
 12.  
 13. 7- ارسال CD محتویات ابزار و دفترچه هایارزشیابی بیرونی برای کلیه گروه های آموزشی در اسفند 1388
 14.  
 15. 8- شروع به جمع آوری اطلاعات لازم برای ارزشیابی بیرونی تقریبا در تمام گروه های آموزشی
 16.  
 17. 9- اتمام ارزشیابی بیرونی گروه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
 18.  
 19. 10- آماده شدن گزارش نهایی ارزشیابی بیرونی تیم های 2 و 9 بترتیب دبیران محترم خانم فائزه محمدی و تیم آقای کریم نظری
 20. 11- ارسال گزارش نهایی ارزشیابی بیرونی گروه های آموزشی عفونی ، گوش و حلق و بینی ، رادیولوژی و رادیوتراپی ، پزشکی اجتماعی ، کودکان ، دانشکده پزشکی و گروه های آموزشی کار درمانی ، گفتار درمانی ، فیزیوتراپی ، دانشکده توانبخشی و گروه های آموزشی رادیولوژی ، هوشبری ، علوم آزمایشگاهی ، معارف اسلامی ، دانشکده پیراپزشکی
 21.  
 
 منوی اصلی