برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی Education Development Center

فهرست اصلی

اسلایدر
 
شرح وظایف واحد ارزشیابی
 
  1. ارزشیابی جامع فعالیت های آموزشی استادان بر اساس اسناد بالا دستی وزارتی
  2. تدوین شیوه نامه جامع ارزشیابی با همکاری دفاتر توسعه آموزش دانشگاه و پیگیری تصویب در شورا های مربوطه
  3. تشکیل کمیته ارزشیابی دانشگاه
  4. بازنگری فرم های ارزشیابی اساتید در صورت نیاز ، لزوم و درخواست
  5.  ارزشیابی دفاتر توسعه آموزش به صورت سالانه بر اساس چک لیست تدوین شده
  6.  معرفی دو دفتر توسعه برتر در جشنواره شهید مطهری ( براساس ارزشیابی انجام شده )
  7.  تدوین برنامه برگزاری طرح ضیافت اندیشه  اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
  8. آموزش ، حمایت و پشتیبانی از دفاتر توسعه آموزش در استفاده از سامانه ارزشیابی اساتید ( فاران )
  9. مشارکت با دفاتر توسعه آموزش در خصوص بازنگری فرم های ارزشیابی و شیوه نامه ارزشیابی