برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی Education Development Center

فهرست اصلی

پمفلت جشنواره چهاردمین
اسلایدر
 

سال 1386

1.     جمع آوري اطلاعات از دانشكده هاي مختلف و وارد كردن آنها به برنامه ارزشيابي

2.     همكاري با بخش مهارتهاي باليني و معاونت محترم درمان براي آموزش تزريقات و پانسمانيهاي سطح استان

3.     شركت در كارگاه هاي مقدمات آموزش پزشكي

4.     همكاري در برگزاري كارگاه ثبت داده هاي پزشكي

5.     همكاري با واحد EDO دانشكده پزشكي در نحوه انتخاب فرمها براي انجام ارزشيابي

6.     همكاري با واحد EDO دانشكده پزشكي در نوشتن برنامه نرم افزاري SPSS براي فرمهاي ارزشيابي

7.     همكاري با واحد EDO دانشكده پزشكي در آموزش نحوه آناليز اطلاعات وارد شده به SPSS

8.     جواب دهي به متقاضيان نمره ارزشيابي اعضاي محترم هيات علمي

9.     همكاري با EDO بيمارستان شهداء در نحوه ورود اطلاعات و تدوين اطلاعات بدست آمده

10.اطلاع رساني به دانشكده ها در مورد ارسال آخرين اطلاعات جمع آوري شده ارزشيابي اساتيد محترم

11.در خواست ليست اعضاي هيات علمي از واحد نيروي انساني دانشگاه جهت بروز رساني دفترچه ليست اساتيد

12.همكاري با واحد فنون و رسانه های آموزشی در مورد تدوين برنامه پورتال ثبت نام انترنتي برنامه هاي آموزش مداوم

13.جمع بندي و تدوين 13816 مورد ارزشيابي گزارش شده دروس تئوري از دانشكده هاي مختلف به استثنا ء دانشكده داروسازي كه در سالتحصيلي 85-84 هيچ گزارشي ارسال نشده است.

14.تفكيك حدود 737 مورد ارزشيابي گزارش شده دروس باليني از دانشكده پزشكي

15.آناليز ارزشيابي اساتيد در حدود 188 نفر بدون در نظر گرفتن موارد باليني

16.تصحيح و بروز سازي ليست اعضاي محترم هيات علمي در سال تحصيلي 87-86

17.بروز سازي برنامه ارزشيابي بر اساس ليست جديد

18.استعلام و تطبيق ليست اسامي اعضاي هيات علمي اعلام شده توسط كارگزيني دانشگاه با ليست اعلام شده دانشكده ها به تفكيك

19.همكاري با واحد مهارتهاي باليني

20.تهيه گزارش آماده چاپ ارزشيابي اساتيد جهت بايگاني در پرونده ايشان

21.تهيه نتايج ارزشيابي سه سال اخير براي حدود 300 نفر از اساتيد محترم دانشگاه و ارسال براي آنها جهت جمع آوري پسخوراند و نظرات ايشان در رابطه با چگونگي ارتقاء سطح ارزشيابي تدريس اعضاي هيات علمي

22.جمع آوري تدريجي پسخوراند اساتيد در يك برنامه نرم افزاري جهت نتایجه گيري و تحليل آنها

23.ارسال 5 مقاله به نهمين همايش كشوري آموزش پزشكي و قبولي 2 مورد از آنها براي ارائه پوستر

24.شركت فعال در نهمين همايش آموزش پزشكي يزد

 

 سال 1387

ارزشيابي متداول اعضاي هيات علمي بروش پرسش از دانشجو كه فرمها با همكاري دفاتر توسعه آموزش دانشكده در بين دانشجويان به تعداد 18019 پخش و پس از جمع آوري و ورود اطلاعات به كامپيوتر مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت كه نتایج حاصل از آن در ذيل آمده است البته لازم بذكر ميباشد كه از تعداد كل فرمها 1908 مربوط به بخشهاي باليني ميباشد كه نتایج حاصل به اختصار توضيح داده شده است 

1.     همكاري در برگزاري كارگاههاي توجيهي انجام ارزشيابي دروني گروه هاي آموزشي دانشكده هاي مختلف دانشگاه با همكاري دفاتر توسعه آموزش دانشكده ها

2.     همكاري در برگزاري كارگاههاي توجيهي تكميل و تهيه شناسنامه جامع گروه هاي آموزشي دانشكده هاي گوناگون با همكاري دفاتر توسعه دانشكده ها

3.     همكاري در تشكيل شوراي توسعه آموزش دانشگاه با هدف توسعه و ارتقاء سطح آموزش در مقاطع مختلف دانشگاه و نيز سياست گذاري كلان آموزشي در سطح دانشگاه 

4.     تشكيل مستمر كميته ارزشيابي در جهت سياست گذاري كلان ارزشيابي آموزشي و بخصوص اتخاض تدابير لازم و ضروري در رابطه با سوق دادن ارزشيابي آموزشي به طرف ارزشيابي برنامه ها و همچنين پيگيري برنامه ها در حال اجراي ارزشيابي آموزشي

5.     همكاري با واحد مهارتهاي باليني در جهت برگزاري اولين دوره آموزش سميولوژي عملي در بخش مهارتهاي باليني

6.     همكاري با بخش مهارتهاي باليني در انجام امتحانات سميولوژي عملي بطور OSCE

7.     طراحي نرم افزار شناسنامه جامع ارزشيابي آموزشي اعضاي محترم هيات علمي كه واحد ارزشيابي بنا دارد از سالتحصيلي جديد يعني 88-87 بر اساس آن كار نمايد كه شرح مختصر آن در بخش نرم افزارهاي جديد آمده است

8.     طراحي و انجام حدود 4 پژوهش در حيطه ارزشيابي آموزشي كه نتايج آن بزودي بصورت مقاله منتشر خواهد گرديد

9.     تلاش براي بروز سازي ليست اعضاي هيات علمي در سالتحصلي جديد 88-87

10.تلاش براي بروز سازي ليست دروس كل دانشگاه علوم پزشكي تبريز در كليه مقاطع در سالتحصيلي 88-87

همچنين قابل ذكر ميباشد كه كارهاي آتي واحد بترتيب به محض اجرا به استحضار خواهد رسيد.

 

ميانگين نمره

دانشكدهها

15.33

پزشكي

17.46

دندانپزشكي

15.25

داروسازي

16.61

پيراپزشكي

16.55

توانبخشي

15.37

بهداشت وتغذيه

15.91

پرستاري ومامايي مراغه

 

تعدادفرم

گروههاي باليني

63

اورتوپدي

3

جراحي قلب وريه

49

ارولوژي

54

جراحي عمومي

141

چشم پزشكي

149

پوست

95

عفوني

113

گوش و حلق وبيني

60

راديولوژي وراديوتراپي

21

بيهوشي

146

پزشكي اجتماعي

271

كودكان

145

داخلي

164

داخلي اعصاب

135

روان پزشكي

162

زنان و زايمان

119

داخلي قلب

18

پزشكي حوادث

 سال 1388

 

بدینوسیله اهم اقدامات انجام گرفته در واحد ارزشیابی را به قرار زیر بحضور اعلام میداریم :

 

1-تدوین آیین نامه اجرایی ارزشیابی بیرونی گره های آموزشی علوم پایه و بالینی دانشکده ها

 

2-تدوین دفترچه عوامل ملاک ها و نشانگرها و معیارهای ارزشیابی بیرونی بر اساس بخشنامه وزارتخانه مطبوع

 

3-تدوین چک لیست ها و ابزار های جمع آوری اطلاعات بر اساس دفترچه فوق الذکر

 

4-تدوین و تهیه فرم های ارزشیابی بیرونی و رتبه بندی دانشکده ها

 

5-تدوین استراتژی و فلوچارت و محتویات و فرم های نرم افزار ارزشیابی آموزشی دانشگاه

 

6-برگزاری جلسات متعدد با شرکت نرم افزاری فاران جهت ویرایش های متوالی جهت نیل به ایجاد اولین نرم افزار کامل بر اساس مفاد آیین نامه جدید ارتقاء ، که نرم افزار روی سرور مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی تبریز نصب شده است و در حال اتمام مراحل آماده سازی و گزارش گیری از منابع داده هاست .

 

7-انجام کار کارشناسی و بررسی نرم افزارهای موجود در خصوص تجزیه و تحلیل آزمون ها برای انتخاب و تهیه نرم افزار فوق برای تجزیه و تحلیل تمامی آزمون های دانشگاه در آینده نزدیک ، که انتخاب و مراحل اولیه خرید آن طی شده است و نرم افزار در حال خرید و راه اندازی می باشد و مکاتبات اولیه با شرکت یگانه مجری نرم افزار تحلیل آزمون و معاونت آموزشی به عنوان خریدار این نرم افزار صورت گرفته است .

 

8-برگزاری 17 جلسه کمیته دانش پژوهی برای بررسی فعالیت های ارائه شده اعضای هیات علمی و طرح حدود 45 مورد دانش پژوهی

 

9-پیگیری اتمام ارزشیابی درونی گروه های آموزشی

 

10-بروز کردن اطلاعات اساتید و دروس برنامه ارزشیابی بصورت کتابچه اسامی اساتید عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و همچنین بروز نمودن نرم افزار spss با موارد جدید

 

11-همکاری با بخش آموزش مداوم جهت اضافه کردن اطلاعات ارزشیابی آموزش مداوم در پرونده های اعضای هیات علمی

 

12- بازنگری در مجموعه تفسیر نتایج ارزشیابی آموزشی اعضای هیات علمی و برنامه ریزی برای ارسال مستمر آن به همراه نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات ارزشیابی که هماهنگی های لازم با معاون محترم آموزشی و همچنین توافق در مورد چگونگی ارسال نتایج ارزشیابی کیفیت آموزشی انجام گرفته است .

 

13- برنامه ریزی برای تدوین و تعریف جزوات در خصوص مفاهیم آموزشی جهت ارسال به اعضای هیات علمی دانشگاه

 

14- انجام کارهای روزانه و پاسخ دهی به مکاتبات دانشکده ها و مراجعیت محترم ( اجرای طرح تکریم ارباب رجوع )

 

15- انجام 10 مورد پژوهش در مباحث آموزشی که از این تعداد 8 مورد در همایش کشوری آموزش پزشکی شیراز پذیرفته شده است .

 

16- برگزاری کارگاه دانش پژوهی برای مسئولین دفاتر توسعه آموزش دانشکده ها و مراکز آموزشی و درمانی

 

17- برگزاری کارگاه دانش پژوهی برای اعضای محترم هیات علمی

 

18- انجام برنامه ریزی برای ارزشیابی بیرونی دانشکده ها

 

19- مراحل آخر تدوین ابزارهای جمع آوری ارزشیابی بیرونی گروههای آموزشی دانشگاه

 

20-تشکیل جلسات کمیته بازنگری ابزار ارزشیابی بیرونی دانشگاه با شرکت اعضای منتخب

 

21-تشکیل جلسات طراحی ابزار ارزشیابی بیرونی دانشگاه در رشته های بالینی بصورت تیم مجزا

 

22-جمع آوری اطلاعات ارزشیابی آموزشی ارسالی از جانب دانشکده ها به شرح زیر :

 

دانشکده پزشکی جمعا 14095 فرم که 9529 فرم بالینی و 705 فرم عملی و 3861 فرم نظری

 

دانشکده دندانپزشکی جمعا 2044 فرم که 277 فرم عملی و 1767 فرم نظری

 

دانشکده داروسازی جمعا 771 فرم که 46 فرم عملی و 725 فرم نظری

 

دانشکده پیراپزشکی جمعا 3842 فرم که 484 فرم عملی و 3358 فرم نظری

 

دانشکده پرستاری و مامایی تبریز جمعا 1996 فرم که 113 فرم عملی و 1883 فرم نظری

 

دانشکده توانبخشی جمعا 1163 فرم که 52 فرم بالینی و 290 فرم عملی و 821 فرم نظری

 

دانشکده بهداشت و تغذیه جمعا 7633 فرم که 637 فرم عملی و 6996 فرم نظری

 

دانشکده پرستاری و مامایی مراغه جمعا 1006 فرم که 1006 فرم نظری

سال 1389 
دریافت فایل عملکرد سال 1389

 

سال 1390
دریافت فایل عملکرد سال 1390

سال 1393 
دریافت فایل عملکرد سال 1393

 

 

 
 منوی اصلی