برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم

بخش دانشجویی همایش آموزش پزشکی
آزمون آنلاین
فلوشیب سنجش
همایش آموزش پزشکی
اسلایدر
  ترم بندی کارشناسي ارشد آموزش پزشکي


عناوين واحدهاي دوره کارشناسي ارشد آموزش پزشکي دوره ششم مهرماه 1398

 1- ترم اول: مهارتهاي عمومي(کمبود یا جبرانی) آموزش پزشکي  ( دوره دانشپذیری)
نام واحد (درس) ارزش کل واحدي نظری عملی
برنامه ريزي درسی - 1 1 0.5 0.5
نظریه های یادگیری و مهارتهاي مقدماتی تدريس 2 1.5 0.5
برقراری ارتباط میان فردی و مهارت ارتباط پزشک و  بیمار 2 1 1
روشهای ارزشیابی برنامه - 1 1 0.5 0.5
روشهاي ارزيابي دانشجو- 1 1.5 1 0.5
کاربرد رايانه در آموزش- 1 2 0 2
زبان انگليسي- 1 2 2 0
جمع 11.5 6.5 5

 
2- ترم دوم : 
 
کد درس نام واحد (درس) ارزش کل واحدي نظری عملی
14148908 برنامه ريزي درسی -2 2 1 1
14148909 شیوه های تحقیق در آموزش - 1 2 1.5 0.5
14148911 روشهای ارزشيابي برنامه 2 2 1 1
14148912 روشهای ارزيابي دانشجو -2
(آزمونهای عملی و بالینی)
2.5 1.5 1
14148913 الگوهاي ياددهي و يادگيري 2 1 1
14148917 کاربرد رایانه در آموزش- 2 1 0 1
14148923 سیستم های اطلاع رسانی پزشکی 1 0.5 0.5
جمع 12.5 6.5 6
 
 
 3- ترم سوم:
 
کد درس نام واحد (درس) ارزش کل واحدي نظری عملی
14148910 شیوه های تحقیق در آموزش - 2 2 1 1
14148914 طراحی آموزشی در علوم پزشکی 2 1 1
14148915 رهبری و مدیریت در آموزش علوم پزشکی و اقتصاد آموزش 3 3 --
14148916 تدریس بالینی 2.5 1 1.5
14148918 طراحی، اجرا و ارزشیابی کارگاههای آموزشی 1 واحد کارگاهی -- 1
14148920 آموزش پزشکی مبتنی بر شواهد BEME 2 1 1
   جمع 12.5 7 5.5
 
 
4- ترم چهارم
 
کد درس نام واحد (درس) ارزش کل واحدي نظری عملی
14148919 پایان نامه 6 0 6
14148921 کاربرد رایانه در آموزش (3)
(یادگیری الکترونیکی و یادگیری از راه دور)
2 0 2
14148924 اصول ارائه مقاله به زبان انگلیسی 2 2 0
14148922 زبان انگلیسی - 2 2 2 0
جمع 10 2 8
 
 
 از بین دروس 20 و 21 و 22، دانشجو می بایست 4 واحد را متناسب با موضوع پایاننامه مورد نظر،
با موافقت استاد راهنما و تایید شورای تحصیلات تکمیلی گروه بگذراند.