برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی Education Development Center

فهرست اصلی

پمفلت جشنواره چهاردمین
اسلایدر
 


عناوين واحدهاي دوره کارشناسي ارشد آموزش پزشکي دوره ششم مهرماه 1398

 1- ترم اول: مهارتهاي عمومي(کمبود یا جبرانی) آموزش پزشکي  ( دوره دانشپذیری)
نام واحد (درس) ارزش کل واحدي نظری عملی
برنامه ريزي درسی - 1 1 0.5 0.5
نظریه های یادگیری و مهارتهاي مقدماتی تدريس 2 1.5 0.5
برقراری ارتباط میان فردی و مهارت ارتباط پزشک و  بیمار 2 1 1
روشهای ارزشیابی برنامه - 1 1 0.5 0.5
روشهاي ارزيابي دانشجو- 1 1.5 1 0.5
کاربرد رايانه در آموزش- 1 2 0 2
زبان انگليسي- 1 2 2 0
جمع 11.5 6.5 5

 
2- ترم دوم : 
 
کد درس نام واحد (درس) ارزش کل واحدي نظری عملی
14148908 برنامه ريزي درسی -2 2 1 1
14148909 شیوه های تحقیق در آموزش - 1 2 1.5 0.5
14148911 روشهای ارزشيابي برنامه 2 2 1 1
14148912 روشهای ارزيابي دانشجو -2
(آزمونهای عملی و بالینی)
2.5 1.5 1
14148913 الگوهاي ياددهي و يادگيري 2 1 1
14148917 کاربرد رایانه در آموزش- 2 1 0 1
14148923 سیستم های اطلاع رسانی پزشکی 1 0.5 0.5
جمع 12.5 6.5 6
 
 
 3- ترم سوم:
 
کد درس نام واحد (درس) ارزش کل واحدي نظری عملی
14148910 شیوه های تحقیق در آموزش - 2 2 1 1
14148914 طراحی آموزشی در علوم پزشکی 2 1 1
14148915 رهبری و مدیریت در آموزش علوم پزشکی و اقتصاد آموزش 3 3 --
14148916 تدریس بالینی 2.5 1 1.5
14148918 طراحی، اجرا و ارزشیابی کارگاههای آموزشی 1 واحد کارگاهی -- 1
14148920 آموزش پزشکی مبتنی بر شواهد BEME 2 1 1
   جمع 12.5 7 5.5
 
 
4- ترم چهارم
 
کد درس نام واحد (درس) ارزش کل واحدي نظری عملی
14148919 پایان نامه 6 0 6
14148921 کاربرد رایانه در آموزش (3)
(یادگیری الکترونیکی و یادگیری از راه دور)
2 0 2
14148924 اصول ارائه مقاله به زبان انگلیسی 2 2 0
14148922 زبان انگلیسی - 2 2 2 0
جمع 10 2 8
 
 
 از بین دروس 20 و 21 و 22، دانشجو می بایست 4 واحد را متناسب با موضوع پایاننامه مورد نظر،
با موافقت استاد راهنما و تایید شورای تحصیلات تکمیلی گروه بگذراند.