برای نمایش بهتر وب سایت از ورژن جدید مرورگر فایرفاکس یا گوگل کروم استفاده نمایید.

دانلود ورژن جدید فایرفاکس دانلود ورژن جدید کروم
logo

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی Education Development Center

فهرست اصلی

اسلایدر
حـــوزه :
قسمت یا واحـد :
اسامی افراد :
شماره مستقیم :
شماره داخلی:
شماره فکس:
مرتب سازی براساس: بصورت:
نام حــــــــــوزه : مدیریت مرکز قسمت یا واحـد : مدبر مرکز
اسامـی افــــراد : دکتر سعیده غفاری فر شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 333363003-4 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مدیریت مرکز قسمت یا واحـد : معاون مرکز
اسامـی افــــراد : مهندس احمد پورعباس شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 333363003-4 شمــاره فـکـس :
نام حــــــــــوزه : مدیریت مرکز قسمت یا واحـد : مسئول دفتر
اسامـی افــــراد : خانم پری ابوالقاسمی ناجی شماره داخلــی :
شماره مستقیم : 333363003-4 شمــاره فـکـس :