سه شنبه 26 تير 1397 - 03 ذو القعدة 1439
  گواهی مهارت دانشگاهی

شرکت کننده محترم دوره مهارتهای دانشگاهی لطفآ" جهت در یافت گواهی به خانم احمدی در گروه آموزش علوم پزشکی مراجعه فرمائید.