جمعه 26 مرداد 1397 - 05 ذو الحجة 1439
  دوره مهارتهاي دانشگاهي

کارگاههای مهارتهای دانشگاهی

 این دوره برای کلیه اعضای هیأت علمی که متقاضی استخدام به عنوان عضو هیأت علمی در دانشگاه علوم پزشکی هستند، برگزار می شود.

عناوین کارگاهها :

o        مبانی یاددهی و یادگیری – 2 روزه

o        برنامه ریزی آموزشی – 2 روزه

o        روشها و فنون تدریس 1 تا 4 – 4 روزه

o        ارزیابی پیشرفت تحصیلی – 2 روزه

o        روشهاي ارزيابي باليني – 2 روزه

o        ارزشيابي برنامه هاي آموزشي – 2 روزه

o        کارگاه روش پژوهش – 4 روزه

o        برقراری ارتباط و مشاوره – 2 روزه

o        جستجوی منابع و spss -  2 روزه

o        اخلاق حرفه ای و اخلاق در آموزش – 1 روزه

o        برنامه ریزی استراتژیک – 2 روزه