چهارشنبه 1 فروردين 1397 - 04 رجب 1439
 
امروز : 379
ديروز : 433
ماه : 379
 
  برچسب شده با کارگاه روش تحقیق مقدماتی
مطالب/ برگزاری کارگاه یکروزه روش تحقیق کیفی (مقدماتی)                            
      مرکز تحقیقایت آموزش علوم پزشکی با همکاری مرکز تحقیقات کیفی در نظر دارد ...
پنجشنبه 10 تير 1395