شنبه 1 مهر 1396 - 02 محرم 1439
 
امروز : 401
ديروز : 533
ماه : 401
 
  برچسب شده با همایش آموزش پزشکی
مطالب/ اولین اطلاعيه نهمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري صادرگردید                            
      يكي از رويدادهاي مهم آموزش علوم پزشكي ،همايش كشوري آموزش علوم پزشكي و جشنواره آموزشي شهيد مطهري است كه ...
دوشنبه 14 دي 1394