چهارشنبه 1 فروردين 1397 - 04 رجب 1439
 
امروز : 420
ديروز : 433
ماه : 420
 
  برچسب شده با مرکز تحقیقات
مطالب/ قابل توجه دانشجویان و اعضای محترم هیات علمی                            
      قابل توجه دانشجویان و اعضای محترم هیات علمی گروه اموزش پزشکی و مرکز تحقیقات آموزش پزشکی
سه شنبه 3 بهمن 1396
مطالب/ تصویب قطعی مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی تبریز                            
      تصویب قطعی مرکز تحقیقات آموزش علوم پزشکی تبریز
پنجشنبه 21 بهمن 1395