چهارشنبه 1 فروردين 1397 - 04 رجب 1439
 
امروز : 416
ديروز : 433
ماه : 416
 
  برچسب شده با علوم پزشکی مجازی
مطالب/ برگزاری جلسه ایجاد دانشکده علوم پزشکی مجازی                            
      برگزاری جلسه ایجاد دانشکده علوم پزشکی مجازی در دانشگاه و ارائه گزارش ...
شنبه 2 بهمن 1395