دوشنبه 29 آبان 1396 - 01 ربيع الأول 1439
 منوی اصلی
 
  اعضای هیات علمی

ردیف

اعضای هیات علمی گروه

دريافتCV

شماره تماس

Email

نوع همکاری

1

دکتر ابوالقاسم امینی

CV

33362700

داخلی 265

draamini@yahoo.com

عضو شوراء گروه، مسئول دوره ها و مدرس کارگاهها

2

دکتر مهستی علیزاده

CV

33362700

داخلی 271

alizadm@yahoo.com

عضو شوراء گروه و

مدرس کارگاهها

3

دکتر رضا غفاری

CV

33362700

داخلی 269

ghafarir@gmail.com

مدیر گروه و مدرس کارگاهها

4

احمد پورعباس

CV

33362700

داخلی 265

poorabbasa@yahoo.com

معاون گروه

و عضو شوراء

 5  دکتر منوچهر خوشباطن

 CV  33363003
داخلی 271
 Mkhoshbaten@yahoo.com  عضو شورا
و مدرس کارگاه

6


دکتر نعمت بیلان

CV

33362700

داخلی 266

bilan@tbzmed.ac.ir

عضو شوراء گروه و مدرس کارگاهها

7


دکتر محمد برزگر

CV

33362700

داخلی 266

barzegarm@tbzmed.ac.ir
mm_barzegar@yahoo.com

عضو شوراء گروه و مدرس کارگاهها

8


دکتر علی فخاری

CV

33362700

داخلی 266

fakharia@tbzmed.ac.ir

عضو شوراء گروه و مدرس کارگاهها

9


دکترجلال حنایی

 

CV

33362700

داخلی 266

عضو شوراء گروه و مدرس کارگاهها

10


دکتر سعید اصلان آبادی

CV

33362700

داخلی 266

 Aslanabadi@hotmail.com

عضو شوراء گروه

 11  دکتر سعیده غفاری فر  cv  33362700  ghaffarifars@tbzmed.ac.ir  عضو شورای گروه
 12دکتر مهران سیف فرشد    33362700 drsayf@gmail.com عضو شورای گروه
 13دکترنیره امینی ثانی  cv    
 14 دکتر مژگان بهشید cv   
 15 دکتر اسکندر فنحی آذر cv   
 16دکتر سوسن حسن زادهcv