شنبه 27 آبان 1396 - 28 صفر 1439
  هسته استعداد درخشان دانشکده دندانپزشکی

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تخصصی

دانشکده دندانپزشکی

1

دکتر احمد بهروزیان

ارتودنسی

 

 

امیررضا بابالو

پریودنتیکس

عضو EDO دانشکده