دوشنبه 28 اسفند 1396 - 02 رجب 1439
  هسته استعداد درخشان دانشکده دندانپزشکی

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تخصصی

دانشکده دندانپزشکی

1

دکتر احمد بهروزیان

ارتودنسی

 

 

امیررضا بابالو

پریودنتیکس

عضو EDO دانشکده